Att bli partner eller ombud för Svenska Spel

I över 80 år har Svenska Spel spridit spänning och förströelse tillsammans med våra ombud och partners. Det finns flera sätt att vara partner till Svenska Spel.

För en restaurang eller Bingohall är Vegas ett uppskattat och lönsamt komplement till det övriga utbudet. För livsmedels- och servicebutiker kan det vara en stor konkurrensfördel att erbjuda sina kunder spel och lotter.

På dessa sidor hittar du all information som behövs för att ta reda på om du uppfyller kraven – och hur just din verksamhet kan gynnas av att vara med i Svenska Spel-familjen!

Det finns flera sätt att vara partner till oss beroende på vilka förutsättningar och önskemål som finns, och självklart ställer också Svenska Spel krav på den som ska vara vårt ansikte utåt i form av partner eller ombud.

Här finner du all information som behövs för att ta reda på om du och ditt företag uppfyller de krav vi ställer, och också om din verksamhet skulle gynnas av att vara med i Svenska Spel-familjen.

Länkar

Kontakt

Har du frågor, tveka inte att kontakta oss:

Vegassupport
Tel: 020-44 88 22
Skicka e-post

Ombudssupport
Tel: 020-78 83 55
Skicka e-post