Nya spelregler från årsskiftet

Vid årsskiftet träder en ny spellagstiftning i kraft. Spelmonopolet avskaffas för vissa spel, ett licenssystem införs och skattereglerna ändras. Samtidigt byter Lotteriinspektionen namn till Spelinspektionen och får fler verktyg för tillsyn av en ny svensk spelmarknad med omsorg om kunderna i fokus.

Nu kommer alla spelbolag som är verksamma i Sverige eller erbjuder spel till svenska kunder att omfattas av samma regelverk och samma tillsyn. Kunderna får ett bättre konsumentskydd. En ny brottsrubricering, spelfusk, införs. Ett särskilt samverkansråd inrättas för att bättre motverka matchfixning.

Som hela Sveriges spelbolag ser vi fram emot att agera på en marknad med lika villkor för alla spelbolag. En arena som blir tryggare och schysstare både ur ett konkurrens- och konsumentperspektiv och som dessutom ger oss möjlighet att erbjuda nya spel.

Men vad är det egentligen som händer den 1 januari 2019? Hur påverkas Svenska Spel, våra kunder och marknaden i stort av den nya lagen?

Tydligare spelmarknad

Låt oss börja med spelmarknaden, som delas upp i tre delar. En konkurrensutsatt del, en allmännyttig del och en del som även fortsättningsvis är förbehållen staten.

I den konkurrensutsatta delen verkar alla spelbolag – både statliga och privata – som ansöker om och får licens beviljad av Spelinspektionen. De spel som konkurrensutsätts är nätcasino, nätbingo, nätpoker och vadhållning. Med licensen följer också ett utökat konsument- och spelansvar när det gäller bland annat kundregistrering, marknadsföring, bonusar och spelgränser.

Den allmännyttiga delen, som omfattar bland annat nummerspel och lotter, påverkas i mindre grad.

Den tredje delen av den nya spelmarknaden är den landbaserade verksamhet som Svenska Spel idag bedriver med ensamrätt i form av landbaserade casinon (Casino Cosmopol) och spelautomater på restauranger och bingohallar (Vegas). Denna del förblir i stort sett intakt och även fortsättningsvis förbehållen staten.

Verksamheten delas upp

Konsekvensen för Svenska Spel är att vi från och med årsskiftet anpassar organisationen till att matcha de tre olika marknadsförutsättningar som den nya spellagstiftningen medför. Svenska Spel kommer även fortsatt att vara en sammanhållen koncern med koncerngemensamma funktioner, men spelverksamheten delas upp i tre separata affärsområden. Så skapar vi tydligare fokus och kunderbjudanden och säkerställer samtidigt efterlevnad av konkurrenslagen och spellagstiftningen på den nya spelmarknaden.

Våra turprodukter (nummerspel och lotter) stannar i moderbolaget AB Svenska Spel. Vegas och Casino Cosmopol fortsätter som en separat verksamhet. Den stora förändringen är att alla våra sportspel samt nätpoker och nätbingo flyttar till det nya dotterbolaget Svenska Spel Sport & Casino AB. Vi börjar också erbjuda nyheten nätcasino i samma dotterbolag.

Nytt spelkonto för kunderna

Efter årsskiftet kan Svenska Spels kunder fortsätta spela turspel som Lotto, Keno och Eurojackpot precis som vanligt, både online och i spelbutik. Detsamma gäller för kunder som spelar på Vegasautomater och hos Casino Cosmopol.

För att spela på våra sportspel, nätbingo, nätpoker och nätcasino krävs däremot ett nytt spelkonto hos Svenska Spel Sport & Casino AB. Kunderna kan registrera sig på Svenska Spel Sport & Casinos webbplats eller i sin spelbutik från och med 1 januari 2019.

Fram till årsskiftet finns även möjlighet att förregistrera sig på svenskaspel.se/forregistrering

Nytt spelkonto

För att spela på våra sportspel, nätbingo, nätpoker och nätcasino efter årsskiftet krävs ett nytt spelkonto hos Svenska Spel Sport & Casino AB. Kunderna kan registrera sig på Svenska Spel Sport & Casinos webbplats eller i sin spelbutik från och med 1 januari 2019. Fram till årsskiftet finns även möjlighet att förregistrera sig.

Nya spellagen i korthet

Den nya spellagen träder i kraft den 1 januari 2019. Dess målsättning sammanfattas i tredje kapitlets första paragraf:

”Spelverksamhet ska vara lämplig ur allmän synpunkt samt bedrivas på ett sunt och säkert sätt under offentlig kontroll. Detta innebär bland annat att:
• Spelen ska ha ett starkt konsumentskydd
• Det ska råda hög säkerhet i spelen
• De negativa konsekvenserna av spelande ska begränsas
• Spel ska inte användas som ett stöd för kriminell verksamhet”

Spellagen (SFS 2018:1138) hittar du här ›