Vill du bli leverantör åt Svenska Spel?

Svenska Spel köper in varor och tjänster för knappt 2 miljarder kronor varje år och har en leverantörsbas på omkring 2 000 leverantörer. Utifrån ett kategoriinriktat arbete har vi god kontroll på våra inköp och leverantörer.

Vi ställer höga krav på oss själva i vårt arbete med hållbarhet inom områden som spelansvar, affärsetik, miljö, mångfald och arbetsvillkor. Därför är det väldigt viktigt att våra leverantörer lever upp till våra krav. Läs om vilka krav vi ställer på våra leverantörer i Svenska Spels Leverantörskod. 

AB Svenska Spel lyder under lagen om offentlig upphandling (LOU), vilket innebär att vi annonserar alla våra upphandlingar offentligt för att uppnå bästa möjliga konkurrens. Här finner du våra nu pågående upphandlingar.

För att vara säker på att inte missa någon av våra kommande upphandlingar kan du prenumerera på en bevakningstjänst hos någon av de offentliga upphandlingsdatabaserna, exempelvis opic.com, mercell.se eller ted.europa.eu.

Svenska Spel Sport & Casino AB lyder ej under lagen om offentlig upphandling.

För frågor eller behov av mer information – vänligen skicka ett mail till inkop@svenskaspel.se.

Information hur du som leverantör skickar fakturor till oss hittas här.

Svenska Spel upphandlar enligt Lagen om offentlig upphandling, LOU, som kortfattat kan beskrivas som ett regelverk som syftar till att offentlig myndigheter, institutioner och bolag ska genomföra inköp av varor och tjänster på ett sätt som innebär att inköpen konkurrensutsätts på marknaden, tryggar den fria rörligheten, hushållar med skattemedlen samt motverkar korruption. Mer information om upphandlingar under LOU finns hos Upphandlingsmyndigheten.

Svenska Spels upphandlingar ska alltid genomföras på ett sådant sätt att de inte strider mot de fem principerna som förekommer i LOU. Dessa är icke diskriminering, likabehandling, transparens, proportionalitet samt ömsesidigt erkännande. Mer information om de fem principerna kan läsas hos upphandlingsmyndigheten.

Upphandlingsprocessen är en process styrd av ramverk att förhålla sig inom. Den består av ett visst antal steg och faser som måste följas för att inte agera i strid mot de fem grundläggande principer som förekommer i LOU.När förfrågningsunderlaget är färdigställt blir det offentligt genom annonsering. Annonseringen regleras av LOU och beroende på vilket förfarande som använts i upphandlingen ser anbudstiden olika ut. Annonsering sker i ett elektroniskt stödsystem, Visma TendSign. Detta är en viktig period för dig som leverantör då det är under denna tid det finns möjlighet till kommunikation gällande exempelvis frågor samt då du inkommer med eventuellt anbud.

För att delta i en upphandling börjar du med att titta igenom det annonserade förfrågningsunderlaget för att se vad som ska upphandlas, vilka krav som ställs på varan/tjänsten och dig som leverantör. Det redovisas även hur du ska lämna in ditt anbud och hur ditt anbud kommer att utvärderas. När anbudstiden har löpt ut kommer ditt anbud tillsammans med de övriga anbudsgivarnas anbud att öppnas för att sedan utvärderas och prövas. Därefter kan ett beslut tas om vinnande leverantör.Vill ditt företag lämna anbud till Svenska Spel? Här hittar du alla våra aktuella upphandlingar .

Resultatet av upphandling meddelas de leverantörer som har deltagit i upphandlingen genom ett tilldelningsbeslut som tillsänds dem. Efter ev. avtalsspärr, den period då leverantörer ges möjlighet att klaga på en upphandling, tecknas avtal mellan Svenska Spel och vinnande leverantörer.

Mailadress: inkop@svenskaspel.se

Telefonnummer (Växel): 010-120 00 00

Fakturaadress: AB Svenska Spel 62180 Visby

Besöksadress (Visby): Norra Hansegatan 17, 621 39 Visby

Postadress (Visby): AB Svenska Spel, 621 80 Visby

Leveransadress (Visby): AB Svenska Spel, Norra Hansegatan 17, 621 39 Visby

Besöksadress (Solna): Evenemangsgatan 17, 169 56 Solna

Postadress (Solna): AB Svenska Spel, 106 10 Stockholm

Leveransadress (Solna): AB Svenska Spel, Dalvägen 20 A, 169 56 Solna