Svenska Spels digitala seminarier

I en serie seminarier lyfter vi frågor som är viktiga för oss på Svenska Spel och spelbranschen som helhet. Här kan du ta del av både direktsända seminarier och tidigare visade samt få information om nästkommande. Har du frågor når du oss på event@svenskaspel.se. Välkommen!