Seminarier i
Almedalen den 26 juni 2024

Varmt välkommen till våra Almedalsseminarier. Den 26 juni anordnar vi tre seminarier på Donnerska Terrassen i Visby. För frågor kontakta oss på event@svenskaspel.se.

Program

Kl 08.30

Transparens i spelbranschen: vem kommer pengarna från?

Ska spelbolag uppfattas som hållbara måste de vara transparenta med var pengarna kommer ifrån. Vilken betydelse kan en ökad transparens kring spelbolagens sunda/osunda intäkter ha för att förbättra anseendet? Går det att lita på spelbolagens sätt att redovisa sunda intäkter och var drar man gränsen för vad som är en sund intäkt? Finns det ett samband mellan tuffare reglering och ett lågt anseende? Deltar gör bland annat Anders Håkansson, Lunds universitet, Daniela Johansson, PAF, Nils Andén, Kindred, Maria Wennerberg Sedig, SPER, Madeleine Tügel, Spelberoendes Riksförbund, Axel Lyckberg och Anna Johnson, Svenska Spel.

Kl 10.00

Idrotten, näringslivet och politiken kraftsamlar – hur stärker vi idrottsrörelsen närvaro i utsatta områden?

De områden som polisen bedömer som utsatta har speciella utmaningar som vi behöver ta oss an. Vilken roll kan och bör idrotten generellt och fotbollen specifikt ta? Hur kan vi stötta ledarna som i många fall blir en otroligt viktig länk till samhället. Vilka resurser behöver de? Vilka krav ska ställas på politiken och hur ska vi som sponsorer bidra? Lyssna till Thomas Tecle, SvFF, Mattias Hjelmberg, RF och Taher Azizi, Ariana FC när de ger oss en statusuppdatering på initiativen En bättre väg och Idrottsklivet. Medverkar gör även Anders Ygeman (S), Christoffer Bohman, trygghetstrateg, Erik Strand och Kajsa Nylander, Svenska Spel.

Kl 14.15

Sommar-OS i Paris – är vi i mål med jämställdheten nu?

Sommar-OS i Paris 2024 är det första jämställda sett till fördelning av atleter. Vad ligger bakom måluppfyllelsen om ett jämställt OS och vilken betydelse har en jämn könsfördelning? Vilka andra mål finns uppsatta för jämställdhet, vilket ansvar har idrottsrörelsen och politiken för att män och kvinnor ska kunna idrotta på lika villkor och hur kan näringslivet bidra till positiva förändringar? Lyssna till Ulrika Sandmark som berättar om SOK:s tränarprogram. Medverkar gör även jämställdhetsminister Paulina Brandberg, OS-medaljören Therese Alshammar, Åsa Edlund Jönsson, SOK, Anna Johnson och Kajsa Nylander, Svenska Spel.

2023 års seminarier i Almedalen

Finns det en koppling mellan konjunkturer och riskspelande och vilken betydelse har personliga riskfaktorer?

Hur får vi fler ungdomar i prioriterade områden att börja idrotta?

Vad är den optimala balansen mellan arbete på kontor och remote?