Svenska Spel i Almedalen 2021

Almedalen 2021 genomfördes digitalt. Svenska Spel sände tre seminarier under måndagen den 5 juli, Idrott för alla – hjälper eller stjälper sponsorerna, Fler i rörelse under och efter pandemin och Överskuldsättning – hur hittar vi nya lösningar på ett växande problem.

För frågor kontakta oss på event@svenskaspel.se.

Idrott för alla – hjälper eller stjälper sponsorerna?

Jämlik idrott är ett viktigt mål i statens idrottspolitik. Vilken roll kan näringslivet genom sponsring ha för att nå målet om lika förutsättningar för människors idrott och motion?

Fler i rörelse under och efter pandemin

Enligt Riksidrottsförbundet registrerades cirka sex miljoner färre deltagartillfällen under 2020 jämfört med 2019. Hur sänker vi trösklarna till rörelse?

Överskuldsättning – hur hittar vi nya lösningar på ett växande problem?

Överskuldsättning är ett stort samhällsproblem och personer med spelproblem är en särskilt kritisk riskgrupp. Vad bör ett skuldregister innehålla och hur ska det fungera?