Prenumerera på nyheter
från Svenska Spel

Du som bevakar Svenska Spels verksamhet i din yrkesroll kan prenumerera på pressmeddelanden och andra utskick från Svenska Spels nyhetsrum. För att få våra utskick måste du vara verksam inom något av följande områden:

• Press/media
• Företag eller organisation i spelbranschen
• Myndighet
• Leverantör eller samarbetspartner till Svenska Spel (t ex idrottsförbund)
• Politiskt arbete eller opinionsbildning med anknytning till spelområdet
• Spelrelaterad forskning, exempelvis beroendesjukdomar

Utskick görs inte till privatpersoner, men nyheterna går alltid att läsa i vårt nyhetsrum
https://om.svenskaspel.se.

Prenumerera på våra nyheter


Information om behandling av personuppgifter vid prenumeration på nyheter från Svenska Spel

De personuppgifter (namn, organisation, e-post) du anger i samband med anmälan om prenumeration, behandlas av AB Svenska Spel och vår hostingleverantör The Generation AB, i syfte att administrera prenumerationen samt att fastställa din organisationstillhörighet. Behandlingen sker med stöd av ditt samtycke när du registrerar dig. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att avsluta prenumerationen, varvid personuppgifterna raderas. Du har rätt att ta del av de uppgifter som finns registrerade om dig i anledning av prenumerationen, och även begära rättelse av dessa, genom att kontakta dataskyddsombudet@svenskaspel.se.