Grafisk profil – Svenska Spel Tur

Dessa manualer innehåller ett antal grundläggande regler som förenklar den dagliga hanteringen av vår identitet. När du läst igenom manualen så kan du ladda ner de grafiska verktygen. Har du frågor kontakta Marknadschef Svenska Spel Tur eller Marknadschef koncernvarumärke Svenska Spel.