Grafisk profil – Koncernen

Denna manual innehåller ett antal grundläggande regler som förenklar den dagliga hanteringen av vår identitet. När du läst igenom manualen så kan du ladda ner de grafiska verktygen. Har du frågor kontakta Marknadschef koncernvarumärke Svenska Spel.