Chimney ny Grafisk produktionsbyrå för Svenska Spel Tur

Svenska Spel Tur startade hösten 2020 en offentlig upphandling avseende Grafisk produktion då nuvarande kontrakt löper ut under 2021. Resultatet av upphandlingen är klart och besked har skickats ut till samtliga anbudsgivare. Den leverantör som tilldelats kontrakt är Chimney. Kontraktet gäller initialt i två år med möjlighet till ytterligare förlängning i två år. Kontraktet har ett takvärde på 13,3 miljoner kronor inklusive moms.

– Vi har under upphandlingsprocessen haft förmånen att ta del av ett stort antal anbud av mycket hög kvalitet från några av Sveriges bästa produktionsbyråer. Vi är jätteglada att välkomna Chimney till en mycket spännande framtid med oss på Svenska Spel Tur, säger Christina Kilström Chef Försäljning och Marknad Svenska Spel Tur.

– Vi är såklart jätteglada för förtroendet att jobba med några av Sveriges absolut starkaste varumärken. Det är en mycket spännande bransch och samtid där vi tillsammans med Svenska Spel Tur kommer att fortsätta att förverkliga de små och stora drömmarna. Uppdraget passar oss perfekt med rätt förutsättningar till ett starkt och givande partnerskap, säger Magnus Widgren, Chief Commercial Officer på Chimney.

Utvärderingen omfattade både pris och kvalitet. Den kvalitativa utvärderingen baserades på leverantörernas svar på ett anpassat fiktivt uppdrag. Chimney erhöll högst poäng sammantaget och tilldelades därmed ett kontrakt med initial tid på två år men med möjlighet till förlängning ytterligare två år. Värdet på kontraktet över fyra år är 13,3 miljoner kronor inklusive moms. Nuvarande kontrakt med Miltton löper ut under 2021.