Svenska Spel Sport & Casino kommenterar Spelinspektionens beslut

Spelinspektionen har idag meddelat beslut i ett tillsynsärende som rör Svenska Spel Sport & Casinos arbete med omsorgsplikt under 2021. Svenska Spel Sport & Casino tar till sig av synpunkterna. Bolaget konstaterar samtidigt att man inte delar myndighetens bedömning. 

Spelinspektionen har beslutat att ge Svenska Spel Sport & Casino en varning och en sanktionsavgift på 100 miljoner kronor. 

– Vi tar till oss Spelinspektionens beslut. Tillsynsperioden avser oktober till december 2021 och vi har redan åtgärdat många av synpunkterna. Vi har en hög ambitionsnivå i arbetet med vårt spelansvar. Sedan omsorgsplikten infördes 2019 har det blivit tydligare hur den ska tolkas genom Spelinspektionens vägledning och tillsynsbeslut. Vi har anpassat vårt arbete i takt med att bilden klarnat. Vi utvecklar hela tiden vårt arbete, våra metoder och tekniska förmåga att inte bara leva upp till lagstiftningen utan också våra egna högt ställda ambitioner, säger Fredrik Wastenson, vd och affärsområdeschef Svenska Spel Sport & Casino. 

Sedan tillsynsperioden 2021 har Svenska Spel Sport & Casino vidareutvecklat spelansvaret, bland annat genom att inkomstgranska kunder som vill sätta höga spelgränser, samt ett mer pricksäkert urval för omsorgssamtal. Kunder som inte är nåbara för omsorgssamtal stängs av tills det går att säkerställa att de har koll på sitt spelande. Svenska Spel Sport & Casino har också infört extra skyddsåtgärder för unga kunder i åldern 18–19 år.  

– När det gäller hur risken för spelproblem ska bedömas så utgår vi från en helhetsbedömning av kundens beteende som grundar sig på evidensbaserad forskning, våra egna effektmätningar såväl som gällande lagstiftning. Spelinspektionen gör i sitt beslut en annan bedömning, som går längre än vad som går att utläsa av gällande regelverk. Vi ska nu överväga om vi ska överklaga beslutet, säger Fredrik Wastenson.