Stryktipset med Bosse Petersson tar kampen för den äldre generationens fotbollsentusiaster

Stryktipset lanserar initiativet Seniora rådgivare med syftet att lyfta fram och synliggöra den kompetens som den äldre generationens fotbollsfantaster besitter. Tillsammans med den folkkäre expertkommentatorn Bosse Petersson genomförs inledningsvis en rekryteringskampanj för att hitta personer med kunskap och erfarenheter som endast decennier av supporterskap kan ge.

– I yrkeslivet står ordet senior för något respektingivande. Ironiskt nog förändras innebörden ju äldre vi blir. Då heter det att man är passé eller ibland lite förbisedd. Med initiativet Seniora rådgivare vill vi sprida kunskap och erfarenhet över generationsgränserna genom att få fler personer att uttrycka sin kärlek till engelsk fotboll, säger Bosse Petersson.

Samtidigt som undersökningar visar att vi lever längre än någonsin i Sverige och att många äldre idag har god hälsa och funktionsförmåga, så har ålderism blivit ett allt vanligare begrepp.

– Stryktipset ska stå för gemenskap. En gemenskap som är öppen för alla, som förenar människor och skapar givande möten oavsett ålder. Seniora rådgivare handlar om att belysa all den energi och outnyttjad potential som finns bland våra äldre och väldigt erfarna tippare, säger Johan Svensson, PR-ansvarig på Svenska Spel.

De seniora rådgivarna kommer att engageras i olika sammanhang för att inspirera, engagera och hjälpa Stryktipsvänner i alla åldrar i deras strävan att sätta 13 rätt. Tillsammans med de seniora rådgivarna vill Stryktipset sprida budskapet om att engelsk fotboll och lördagstraditionen är för alla. Det handlar om att skapa utbyten mellan generationer, bidra till gemenskapen och förena fotbollsentusiaster i hela Sverige.

– Att vara en senior rådgivare ser vi som ett hedersuppdrag och ett bevis på att man besitter en högt uppskattad kunskap och erfarenhet om engelsk fotboll som bara decennier av troget supporterskap för med sig, förklarar Johan Svensson.

Ansökan till att bli en senior rådgivare öppnar på tisdag.

Se filmen med Bosse Petersson här

1 svara

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] De seniora rådgivarna kommer att engageras i olika sammanhang för att inspirera, engagera och hjälpa Stryktipsvänner i alla åldrar att sätta 13 rätt, beskriver Svenska Spel. […]

Kommentering är stängd.