The tool to catch the fool

”Kamerorna finns för att underlätta för personalen ”på golvet” att fatta rätt beslut gentemot gästerna och för att öka tryggheten och säkerheten för såväl gäster som personal. Avdelningen har också till uppgift att utföra kontroller för att säkerställa att allting går rätt till och på så sätt minimera risken att allvarliga fel uppstår.”

Det är dags för ännu en gästblogg – och nu kring ett ämne som jag tror att många av våra casinogäster funderat på ibland: Hur funkar egentligen säkerheten på våra fyra casinon? Säkerhetschef Jan Gustafsson berättar om vårt arbete för hög spelsäkerhet och för gästernas trygghet. 

Att casinon har en Surveillance-avdelning, eller på svenska övervakningsavdelning, är mer regel än undantag. Det är alltså den avdelning som ansvarar för kameraövervakning och internutredningar Uppgiften är både att kontrollera och stödja den dagliga verksamheten.

En övervakningsavdelning och dess medarbetare håller en ganska låg profil ses av många som lite ”hemliga” och det är inte många utanför avdelningen som vet vad de sysslar med bakom de stängda dörrarna.

När det pratas om övervakning i allmänhet och kameraövervakning i synnerhet, är det ofta förknippat med något negativt och nästan farligt – ”storebror ser dig”. Men kamerorna finns för att underlätta för personalen ”på golvet” att fatta rätt beslut gentemot gästerna och för att öka tryggheten och säkerheten för såväl gäster som personal.

Avdelningen har också till uppgift att utföra kontroller för att säkerställa att allting går rätt till och på så sätt minimera risken att allvarliga fel uppstår. Det sker genom olika slags kontroller på casinots samtliga avdelningar – kontroller som även fungerar som ett stöd för personalen.

Samarbetet med säkerhetsavdelningarna på casinon i andra länder är ganska omfattande och då är det framförallt modus av olika fusk och trender som diskuteras. Samarbetet med olika svenska myndigheter är också stort och en av dessa är Polismyndigheten, som ofta är intresserade av information ifrån oss i olika ärenden. Det känns förstås mycket bra att vi ofta kan bistå med avgörande filmmaterial och utredningsrapporter, för att underlätta deras jobb men också för att personer som vill oss illa ska ställas till svars för sina handlingar.

Vi får ofta frågan om hur många som arbetar med casinots övervakning och det enkla svaret blir: tillräckligt många för att lösa den uppgift avdelningen har att göra. Med det sagt så är det alltid fler som jobbar samtidigt, vi har fler på plats när vi har många gäster inne och vi är ytterst flexibla när det gäller fördelningen av personal per ort. Utöver kamerorna har vi övervakningspersonal på plats under dygnets alla timmar och årets alla dagar.

I övervakningsrummet finns en mängd stora bildskärmar och minst lika många av lite mindre modell. Det är lätt att anpassa vilka områden som ska granskas närmare och vilka kameror som behövs för att lösa en aktuell uppgift. Precis som i den övriga verksamheten är arbetet på övervakningsavdelningen väldigt händelsestyrt.

Flera av avdelningens medarbetare har erfarenhet från samtliga områden inom casinot, något som är oerhört värdefullt och skapar en stor förståelse för verksamheten. Det finns även medarbetare som kommer utifrån och som har andra unika spetsegenskaper. Tillsammans kompletterar alla varandra, men gemensamt är att de är nyfikna och ytterst noggranna.

Avdelningen har ett nära samarbete med de lokala säkerhetsorganisationerna i Sundsvall, Stockholm, Göteborg och Malmö. Det är med andra ord inte bara kamerorna och personalen på övervakningsavdelningen som bidrar till en hög säkerhet och skapar trygghet för såväl våra gäster som personalen.

JAN GUSTAFSSON
Säkerhetschef Casino Cosmopol