Svenska Spel har för avsikt att avveckla Casino Cosmopol i Göteborg och Malmö

Casino Cosmopol har i flera år kämpat med lönsamheten på grund av vikande besöksantal då allt fler väljer att spela casino online. För att begränsa förlusterna har Svenska Spel för avsikt att stänga och avveckla Casino Cosmopol i Göteborg och Malmö. Slutgiltigt beslut kan fattas först efter att de fackliga förhandlingarna har avslutats.

– Det här är ett känslomässigt tufft steg att ta då det påverkar många av våra medarbetare. Vi har vidtagit en rad åtgärder i ett försök att öka intäkterna och minska kostnaderna. Trots ett hårt arbete ser vi att åtgärderna inte är tillräckliga. Därför avser vi nu att avveckla två av våra casinon, säger Ola Enquist, vd för Casino Cosmopol.

I takt med den ökade digitaliseringen väljer allt fler konsumenter att spela online, det gäller inte minst spel på nätcasino. Förflyttningen från spel på landbaserade casinon till spel online accelererade efter omregleringen av spelmarknaden 2019 och den efterföljande pandemin, då Casino Cosmopol höll stängt. Nätcasinon står idag för en tredjedel av intäkterna på spelmarknaden i Sverige.

För att vända Casino Cosmopols negativa utveckling initierades ett åtgärdsprogram. Detta inkluderade omställning av hela organisationen, förändring av öppettiderna från sju till fyra dagar i veckan, ett nytt förenklat restaurangkoncept samt neddragning av personal. Trots detta har förlusterna fortsatt. Vid en avveckling av casinona i Göteborg och Malmö blir Casino Cosmopol i Stockholm, som har störst antal gäster, Sveriges enda kvarvarande landbaserade casino.

– Vi har länge sett en trend att fler spelar online. De senaste tio åren har nätcasino vuxit kraftig vilket förändrar förutsättningarna för att bedriva landbaserade casinon. Trots betydande åtgärder ser vi utmaningar att nå lönsamhet för Casino Cosmopol. Därför tar vi nu detta ytterligare steg för att begränsa förlusterna, säger Patrik Hofbauer, vd och koncernchef för Svenska Spel.

Svenska Spel har ett uppdrag från ägaren svenska staten att erbjuda landbaserat casinospel. Översynen av Casino Cosmopol sker i dialog med ägaren och i samverkan med de fackliga organisationerna. En avveckling kan komma att beröra omkring 120 medarbetare i Göteborg och 80 i Malmö.

Casino Cosmopol är ett helägt dotterbolag till AB Svenska Spel som 1999 fick regeringens uppdrag att etablera internationella casinon i Sverige. Det första casinot öppnades i Sundsvall 2001 (avvecklades 2020). Senare samma år öppnade casinot i Malmö, följt av Göteborg 2002 och Stockholm 2003.