Casino Cosmopol kommenterar Spelinspektionens beslut

Spelinspektionen har idag meddelat beslut i ett tillsynsärende som rör Casino Cosmopols arbete med att motverka penningtvätt under 2019 och 2021. Casino Cosmopol tar till sig av kritiken. Bolaget konstaterar samtidigt att Spelinspektionen i sitt tillsynsbeslut uppmärksammar att Casino Cosmopol genomfört ett antal förbättringsåtgärder som haft avsedd effekt.  

Spelinspektionen har tilldelat en varning och sanktion på 2 miljoner kronor för brister i Casino Cosmopols arbete med kundkännedom. Tillsynen avser arbetet under 2019 och 2021. Som Spelinspektionen konstaterar i sitt beslut har Casino Cosmopol under och efter tillsynsperioden genomfört förbättringsåtgärder som sänkt riskerna för penningtvätt. Spelinspektionen bedömer också att Casino Cosmopol kommer att kunna efterleva regelverket framåt. 

Vi har en hög ambition för vårt arbete och har implementerat nya omfattande verktyg och rutiner, vilket kraftigt förbättrat och utvecklat vårt arbete mot penningtvätt. Vi tar till oss den kritik som Spelinspektionen framför och i den mån bristerna inte redan har åtgärdats så kommer vi att ta hand om dessa, säger Ola Enquist, vd för Casino Cosmopol.

Exempel på förbättringsåtgärder som Casino Cosmopol genomfört är registrerat spel på spelmaskiner och spelbord, sänkta tröskelbelopp för kontroller, förbättrade systemstöd för registrering av transaktioner och transaktionsövervakning, fördjupade penningtvättsutbildningar, samt utökad dedikerad personalstyrka för uppföljning och övervakning. 

– Penningtvätt är ett allvarligt samhällsproblem som måste bekämpas på alla sätt. Vi kommer nu att gå igenom och noggrant analysera Spelinspektionens beslut, säger Ola Enquist.