Casino Cosmopol i Sundsvall avvecklas

Casino Cosmopol i Sundsvall har sedan många år kämpat med lönsamheten och de senaste tio åren har besökskurvan stadigt pekat nedåt. Det saknas nu tillräckligt kundunderlag för att fortsätta driva verksamheten. Mot den bakgrunden har styrelsen för Svenska Spel beslutat att avveckla och stänga casinot i Sundsvall. 68 medarbetare berörs av beslutet.

– Det är ett ledsamt besked att behöva ge till våra duktiga medarbetare. Men vi måste anpassa oss till rådande marknadsförutsättningar. Med ett ständigt minskande kundunderlag så är casinot i Sundsvall inte längre lönsamt och då är det tyvärr inte affärsmässigt försvarbart att fortsätta driva verksamheten, säger Patrik Hofbauer, vd och koncernchef för Svenska Spel.

Casino Cosmopol i Sundsvall öppnades 2001 och var då Sveriges första internationella casino. Därefter öppnades casinon i Malmö, Göteborg och Stockholm. Casinot i Sundsvall har dock sedan en lång tid kämpat med lönsamheten. Sundsvallsborna är stolta över sitt casino, men efterfrågan på casinospel och andra casinoerbjudanden har inte varit tillräcklig.

Förutom det vikande kundunderlaget, som varit särskilt tydligt de senaste åren, har casinot även påverkats av den kraftiga övergången till spel online och de strikta marknadsföringsregler som är kopplade till verksamheten. Casinot i Sundsvall och dess medarbetare har kämpat hårt och tagit många initiativ genom åren för att vända trenden, utan att det gett tillräcklig effekt på lönsamheten.

Styrelsen för AB Svenska Spel tog beslutet om avveckling av Casino Cosmopol i Sundsvall den 13 augusti 2020. Avvecklingen sker snarast och berör 68 medarbetare i Sundsvall. Redan i mars lades ett varsel som nu kommer att träda i kraft. Alla casinon är just nu tillfälligt stängda till följd av coronapandemin. När övriga casinon har öppnat igen och då personalgruppen behöver förstärkas kommer särskilt ansökningar från medarbetare i Sundsvall att välkomnas.

Casinona i Stockholm, Göteborg och Malmö berörs inte av beslutet. Fokus framåt är att utveckla Casino Cosmopols verksamhet, bland annat genom en utbyggnad av Casino Cosmopol i Göteborg.

Casino Cosmopol AB ingår i Svenska Spel-koncernen som ett helägt dotterbolag till AB Svenska Spel.