Nyckeltal för kontakter med riskspelare

1 januari – 30 juni, 2023

Svenska Spel, ATG och Kindred Group har gemensamt tagit initiativet att halvårsvis redovisa nyckeltal över hur stor andel av kunderna man har kontaktat till följd av tecken på riskspelande, samt vilken effekt dessa kontakter haft. Med initiativet vill spelbolagen öka kännedomen om vad de gör för att motverka spelproblem samt bidra till en faktabaserad dialog. Nyckeltalen visar tydligt att Svenska Spels insatser har en positiv effekt och minskar risken att utveckla spelproblem.

Svenska Spel (koncernen)

 • Svenska Spel har kontaktat 1,5 procent av kunderna1, då de visat tecken på riskfyllt spelande2.
 • 74,8 procent av dessa kunder har minskat sitt spelande.
 • I genomsnitt minskade dessa kunder sina insättningar med 50,2 procent.
 • 10,7 procent av kunderna tog spelpauser3 kortare än sex månader.
 • 3,5 procent av kunderna tog spelpauser som var sex månader eller längre.

1. Omfattar ej gäster på Casino Cosmopol.
2. ”Riskfyllt spelande” ska inte likställas med bekräftade spelproblem. Många av de kunder som kontaktas visar sig ha kontroll på sitt spelande.
3. Att kunden valt att stänga av sig från spel avser att kunden själv valt att stänga av sig från en, flera eller alla spelformer under en bestämd tidsperiod eller tills vidare hos Svenska Spel. Det innefattar inte eventuella avstängningar kunder gjort på det nationella avstängningsregistret spelpaus.se.

Av omtanke om kunderna tar vi kontakt när vi misstänker ett riskfyllt spelande. Genom kontakten vill vi fastställa om kunden har eller riskerar att utveckla spelproblem. I många fall visar kontakten att kunden har koll. Men ibland behöver de stöd för att begränsa sitt spelande. Då finns vi där för att hjälpa.

Svenska Spel baserar sitt förebyggande arbete på aktuell forskning inom spelberoende. Insatserna anpassas utifrån kunskap om de psykologiska drivkrafterna bakom problemspelande. Svenska Spel har också tillgång till avancerade tekniska stöd, som används för att skilja mellan spel för nöjes skull och ett osunt spelbeteende hos kunderna. Med hjälp av smart teknologi och mänsklig omtanke arbetar vi för att våra kunder ska ha en trygg och säker spelupplevelse.

Nyckeltal redovisat per affärsområde:

Sport & Casino

 • 4,1 procent av kunderna kontaktades då de visade tecken på riskfyllt spelande.
 • 75,5 procent av dessa kunder har minskat sitt spelande.
 • I genomsnitt minskade dessa kunder sina insättningar med 49,6 procent.
 • 10,5 procent av kunderna tog spelpauser kortare än sex månader.
 • 3,3 procent av kunderna tog spelpauser som var sex månader eller längre.

Tur (inklusive Vegas):

 • 0,3 procent av kunderna kontaktades då de visade tecken på riskfyllt spelande.
 • 70,9 procent av dessa kunder har minskat sitt spelande.
 • I genomsnitt minskade dessa kunder sina insättningar med 52,6 procent.
 • 11,5 procent av kunderna tog spelpauser kortare än sex månader.
 • 4,9 procent av kunderna tog spelpauser som var sex månader eller längre.

Nyckeltal Svenska Spel (koncernen)

1,5 %

av kunderna1 kontaktades då de visade
tecken på riskfyllt spelande2

74,8 %

av dessa kunder har minskat sitt spelande

50,2 %

I genomsnitt minskade dessa kunder
sina insättningar med 50,2 procent

10,7 %

av kunderna tog spelpauser3
kortare än sex månader

3,5 %

av kunderna tog spelpauser som
var sex månader eller längre

1. Omfattar ej gäster på Casino Cosmopol.
2. ”Riskfyllt spelande” ska inte likställas med bekräftade spelproblem. Många av de kunder som kontaktas visar sig ha kontroll på sitt spelande.
3. Att kunden valt att stänga av sig från spel avser att kunden själv valt att stänga av sig från en, flera eller alla spelformer under en bestämd tidsperiod eller tills vidare hos Svenska Spel. Det innefattar inte eventuella avstängningar kunder gjort på det nationella avstängningsregistret spelpaus.se.

Frågor & svar

Ett riskfyllt spelande identifieras fortlöpande i analyser av spelbeteende och/eller i kommunikation med kunder som kan uttrycka oro över sitt spelande och sin hälsa. Ett riskfyllt spelande kan rymmas inom ett spektrum av låg till hög risk. Spelbolag kan ha olika nivåer/trösklar för när kontakt tas med en kund som spelar riskfyllt.

Ett riskfyllt spelande behöver inte utgöra tecken på spelproblem. Ett av de främsta skälen till att kontakta kunder med ett riskfyllt spelande är just av omsorgsskäl och i förebyggande syfte för att ta reda på hur spelaren mår och om kunden upplever problem med sitt spelande.

Här avses den kontakt som Svenska Spel av omsorgsskäl tar med kunder som under perioden uppvisat ett riskfyllt spelande. En kontakt kan vara:

 • Notifieringar med personligt anpassad information som visas när kunden är inloggad på svenskaspel.se
 • Telefonsamtal från en av våra omsorgskommunikatörer
 • Postala brev

En ”kontakt” innebär vi i möjligaste mån säkerställt att mottagaren har tagit del av informationen. För notifieringar i inloggat läge ska kunden ha exponerats för meddelandet, för telefonsamtalet ska vi ha nått fram och pratat med kunden och för postala brev ska vi inte ha fått brevet i retur.

Utöver dessa kontakter genomför vi också direkta samtal med gäster på Casino Cosmopol som visar tecken på riskfyllt spelande, dessa ingår dock ej i underlaget till nyckeltalen.

Vad som bedöms vara riskabelt spelande kan skilja sig åt för olika typer av spel samt mellan olika spelbolag. Några av de främsta skälen till dessa skillnader är:

 • Olika val kring trösklar/nivåer då en spelare ska kontaktas.
 • Bolagen har olika spelansvarsverktyg och monitoreringssystem för att följa spelbeteende.
 • Demografiska skillnader i bolagens kundbas (ålder, kön, inkomst etc.).
 • Olikheter i vilken typ av spel som bolagen erbjuder.

Beskrivning av nyckeltal

Andel kunder kontaktade på grund av riskspelande Andelen av det totala antalet aktiva kunder under halvåret som kontaktats av omsorgsskäl då de uppvisat misstänkt eller identifierat problemspelande. Uträknas enligt följande:

9. antal kunder som har kontaktats av licenshavaren vid misstänkt eller identifierat problemspelande


2. Antal kunder som deltagit i spel om pengar

Andelen av de kunder som kontaktats under halvåret och som efter kontakt minskade sitt spelande. Spelandet mäts i insatta pengar till spelkonto och jämförelseperiod före och efter kontakt är 28 dagar. Uträknas enligt följande:

10.a. antal av de kontaktade kunderna enligt 9 som minskade sitt spelande.


9. antal kunder som har kontaktats av licenshavaren vid misstänkt eller identifierat problemspelande

Genomsnittlig procentuell minskning av spelandet efter kontakt hos de kunder som minskade sitt spelande. Spelandet mäts i insatta pengar till spelkonto och jämförelseperiod före och efter kontakt är 28 dagar. Uträknas enligt följande:

10.b. antal av de kontaktade kunderna enligt 9, hur mycket spelandet minskade i genomsnitt i procent.

Andel av de kontaktade kunderna som under halvåret valde att stänga av sig från spel. Att kunden valt att stänga av sig från spel avser att kunden själv valt att stänga av sig från en, flera eller alla spelformer under en bestämd tidsperiod eller tills vidare hos spelbolaget. Det innefattar inte eventuella avstängningar spelare gjort på nationella avstängningsregistret spelpaus.se.
Siffran är uppdelad i a) som avser kortare spelpauser än 6 månader och b) som avser spelpauser som är 6 månader eller längre. Uträknas från enligt följande:

11.a. antal av de kontaktade kundera som enligt 9 valt att stänga av sig för spel


9. antal kunder som har kontaktats av licenshavaren vid misstänkt eller identifierat problemspelande

Läs mer

Svenska Spels vd Patrik Hofbauer bloggar om bakgrunden till det gemensamma initiativet kring nyckeltalen.
Läs mer här »

En av våra omsorgskommunikatörer beskriver kontakten med riskspelare.
Läs mer här »

Forskningsstudie har kartlagt effekten av omsorgssamtal med kunder som spelare riskfyllt.
Läs mer här »