Vårt miljöarbete

Vi har sedan många år ett omfattande miljöarbete som medfört stora miljömässiga besparingar. De områden där vi påverkar miljön mest är resor och transporter, men även material och energi. Varje år görs en omfattande klimatrapport på bolaget, där vi mäter vår totala klimatpåverkan.

För att minska vår miljöpåverkan har vi bland annat:

  • videokonferensanläggningar på samtliga kontor.
  • LED-lampor på våra kasinon.
  • miljöcertifierade lokaler på kontoret i Solna.

Vår klimatpåverkan

Här kan du läsa vår Klimatredovisning för 2016.

Sidan ändrades senast den [insert_php] the_modified_time(‘j’); [/insert_php] [insert_php] the_modified_time(‘F Y’); [/insert_php].