Fakturor till koncernbolag inom AB Svenska Spel

Här får du som är leverantör till koncernbolag inom AB Svenska Spel (AB Svenska Spel, Casino Cosmopol AB, CC Casino Restaurang AB, Casino Cosmopol Fastighets AB, Svenska Spel Sport & Casino AB) information om vad du ska tänka på vid fakturering.

Vi vill att du som leverantör skickar elektroniska fakturor till oss. Vi ställer krav på e-faktura i våra upphandlingar. Sedan 1 april 2019 är det också lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras elektroniskt (Lag (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling).

Observera att fakturor i PDF-format eller skannade pappersfakturor inte räknas som elektroniska fakturor och därför inte tas emot.

Vi kan ta emot e-fakturor i dessa format:

1) Via PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online).

Svenska Spel önskar i första hand ta emot e-fakturor via PEPPOL-nätverket. Formatet för e-faktura och kreditfaktura som Svenska Spel kan ta emot i PEPPOL-nätverket är PEPPOL BIS Billing 3.0. Sänder Leverantören e-fakturor via PEPPOL, ska Leverantören använda den PEPPOL-adress till respektive bolag i Svenska Spelkoncernen som anges i kolumnen ”PEPPOL-adress” i tabellen i avsnittet ”Fakturaadresser för e-fakturor” nedan.
Mer information om PEPPOL och hur Leverantören skaffar ett eget PEPPOL-ID finns på Myndigheten för digital förvaltnings (DIGG) webbplats.

2) Via WAN-Operatör

Leverantören kan även sända e-faktura och kreditfaktura via sin WAN-operatör. Svenska Spel använder Baswares tjänst för e-faktura. Om Leverantören idag sänder e-faktura via en annan WAN-operatör än Basware, har den operatören vanligtvis samtrafikavtal med Basware.
Leverantören ska meddela sin WAN-operatör att Svenska Spel tar emot e-fakturor via Basware och ska använda den e-fakturaadress till respektive bolag i Svenska Spelkoncernen som anges i kolumnen ”E-fakturaadress/GLN-kod” i tabellen i avsnittet ”Fakturaadresser för e-fakturor” nedan.

Fakturaadresser för e-fakturor

Nedan anges de adresser som gäller för elektronisk fakturering till respektive bolag i Svenska Spelkoncernen:

 • Bolag
 • AB Svenska Spel
 • Casino Cosmopol AB
 • CC Casino Restaurang AB
 • Casino Cosmopol Fastighets AB
 • Svenska Spel Sport & Casino AB
 • Organisationsnummer
 • 556460-1812
 • 556485-4296
 • 556586-7016
 • 556598-3409
 • 559128-4731
 • PEPPOL-adress
 • 0007: 5564601812
 • 0007: 5564854296
 • 0007: 5565867016
 • 0007: 5565983409
 • 0007: 5591284731
 • E-fakturaadress / GLN-kod
 • 7365564601814
 • 7365564854296
 • 7365565867011
 • 7365565983407
 • 7365591284738

Om du inte har en lösning för elektronisk fakturering

Du som inte har en lösning för elektronisk fakturering i ditt fakturasystem och endast skickar få fakturor kan registrera din faktura manuellt i vår fakturaportal, via Basware Portal. Denna tjänst är helt kostnadsfri för dig som leverantör. Med tjänsten vet du att din faktura nått fram till oss på ett säkert sätt.
Klicka på länken nedan för att registrera konto samt därefter skapa och skicka e-fakturor direkt via Basware Portal.

Instruktioner till Basware Portal:

Instruktion Skapa konto BW Portal

Instruktion Skapa skicka efaktura BW Portal

Undantag från e-faktura

Vad som sägs ovan kring krav på e-faktura gäller inte fakturor som har utfärdats till följd av offentliga upphandlingar som har påbörjats före lagens ikraftträdande, dvs som har påbörjats före den 1 april 2019. Fakturor som härrör från sådana avtal kan inkomma som PDF-fakturor. Då gäller följande fakturaadresser för respektive bolag i koncernen:

 • Bolag
 • AB Svenska Spel
 • Casino Cosmopol AB
 • CC Casino Restaurang AB
 • Casino Cosmopol Fastighets AB
 • Svenska Spel Sport & Casino AB
 • Organisationsnummer
 • 556460-1812
 • 556485-4296
 • 556586-7016
 • 556598-3409
 • 559128-4731
 • Fakturaadress
 • svenska.spel@pdf.basware.com
 • casino.cosmopol@pdf.basware.com
 • casino.restaurang@pdf.basware.com
 • cc.fastighet@pdf.basware.com
 • sport.casino@pdf.basware.com

Krav på fakturans innehåll och betalningsvillkor

Information om vilka uppgifter en faktura ska innehålla finns på Skatteverkets webbplats. Leverantören ska vara godkänd för F-skatt. För det fall att Leverantören vid någon tidpunkt saknar F-skatt förbehåller sig Svenska Spel rätten att från debiterat belopp avräkna, eller kräva åter, vad som enligt lag, annan föreskrift eller myndighetsbeslut ankommer på Svenska Spel att innehålla.
Fakturor betalas på förfallodagen, vilket ska vara trettio (30) dagar efter fakturadatum.

Faktura som sänds till Svenska Spel ska innehålla nedan angiven information. Ingen formatering får göras (t.ex. organisationsnummer och bankkonto ska anges utan bindestreck)

 • Fakturainformation
 • Leverantörens namn
 • Leverantörens postadress
 • Leverantörens org.nr. eller VAT nr.
 • Leverantörens bankuppgifter
 • Leverantörens IBAN nummer
 • Leverantörens SWIFT kod
 • Mottagarens namn
 • Mottagarens fakturaadress
 • Mottagarens organisationsnummer
 • Fakturanummer
 • Fakturadatum
 • Förfallodatum
 • Bruttobelopp
 • Nettobelopp
 • Momsbelopp
 • Valutakod
 • Referens
  (beställarens)

 • Specifikation/beskrivning av köpt vara/tjänst
 • Kontraktsnummer
 • Beskrivning
 • Bankgiro, Plusgiro eller bankkontonummer
 • Gäller endast leverantörer utan svenskt org.nr
 • Gäller endast leverantörer utan svenskt org.nr
 • Undantag vid omvänd skattskyldighet och momsfri försäljning
 • 3 tecken lång valutakod (t.ex. SEK)
 • Beställarens för- och efternamn (inga siffror). Beställaren ska uppge referens till Leverantören vid beställnings- /köptillfället.
 • Ska anges i de fall Svenska Spel har uppgivit ett sådant

Kontakta oss om du har frågor

Om du är leverantör och har frågor om fakturering kan du kontakta oss i Leverantörsfakturagruppen enligt nedan angivna kontaktuppgifter (OBS: fakturor kan aldrig skickas in denna väg):

EKONOMI_LEVERANTORSFAKTUROR@svenskaspel.se