Utredningen lämnar luckor i konsumentskyddet och kraftfullare åtgärder mot matchfixning behövs

Svenska Spel ställer sig huvudsakligen bakom utredningens förslag eftersom det bidrar till att uppnå syftet med omregleringen, det vill säga att återta kontrollen över den svenska spelmarknaden och stärka konsumentskyddet. Samtidigt konstaterar Svenska Spel att det finns ett antal luckor i konsumentskyddet som regeringen bör täppa till innan förslaget lämnas till riksdagen för beslut. 

Forskning och studier[1] visar att alla spel om pengar innebär en risk för spelproblem, men risken varierar från spel till spel. För att kunna förebygga dessa risker med relevanta säkerhetsåtgärder krävs en förståelse för vad det är som gör ett spel mer eller mindre riskfyllt. Det finns flera verktyg som sammantaget ger en god bild och som kan fungera som underlag för en riskbedömning av spel.

– Det råder inga tvivel om att vissa spel medför högre risk för spelproblem än andra. Ändå saknas förslag i utredningen på hur man ska kunna anpassa spelansvarsåtgärderna och kraven på marknadsföringen till varje spels risknivå. Enkelt uttryckt är det skillnad på en trisslott och på nätcasino, vilket också bör återspeglas i regelverket. Det är en brist som jag förväntar mig att regeringen åtgärdar när utredningen nu ska bli lagförslag, säger Lennart Käll, vd för Svenska Spel.

Svenska Spel ser positivt på de förslag som föreslås gällande åtgärder mot matchfixning. De räcker dock inte. Som spelkund ska man kunna lita på att spelet avgörs på idrottslig grund. Svenska Spel anser därför att det inte bör vara möjligt att spela på moment som enkelt kan manipuleras av en enskild idrottare, till exempel antal hörnor och gula kort i fotboll.

– Vi ser fram emot att äntligen få konkurrera på lika villkor. Genom en ny licensmarknad för spel
kommer det att finnas förutsättningar att upprätthålla en hög spelansvarsnivå på hela marknaden, samtidigt som vi kan utveckla nya och attraktiva erbjudanden till våra kunder, säger Erik Strand, styrelseordförande för Svenska Spel.

Läs hela Svenska Spels remissvar här:


Vid frågor, vänligen kontakta:  

Svenska Spels pressjour: 010-120 33 33  


[1] Exempelvis Folkhälsomyndighetens undersökning Swelogs.