Tre miljoner kronor ska få fler i rörelse

Svenska Bilsportförbundet är ett av åtta idrottsförbund som får dela på totalt 3 260 000 kronor ur Framåtfonden för att få fler i rörelse. Här ses Mattias Adielsson och Mikaela Åhlin-Kottulinsky.
Foto:TT

Nya idéer och former av idrott får fler i rörelse. Hela Sverige trampar, Fotboll Fitness och Fritids på snö är tre av totalt åtta projekt där specialidrottsförbund beviljas över tre miljoner kronor från Framåtfonden.

– Framåtfonden är en viktig möjliggörare där specialidrottsförbund får ekonomiskt stöd för att testa nya idéer för att få fler i rörelse över hela landet. Tillsammans kan vi bidra till ökad rörelseförståelse och att fler, oavsett ålder, hittar glädjen och gemenskapen i idrottsrörelsen, säger Stefan Bergh, generalsekreterare Riksidrottsförbundet.

Ett av förbunden som kommer erbjuda en ny typ av verksamhet är Svenska Bilsportförbundet. Projektet Hela Sverige Trampar innebär att förbundet med hjälp av sina föreningar bjuder in personer i alla åldrar att köra trampbil på utvalda platser i Sverige – något som i förlängningen ska introducera fler till bilsportsvärlden.

– Genom att bjuda in personer till att köra trampbil tillgängliggör vi vår idrott för fler. Många aspekter av trampbilsåkande går dessutom att föra över till vanlig racing, som bland annat känslan för fart och vikten av att svänga rätt i kurvor. Vår förhoppning är att deltagarna ska tycka aktiviteten är kul men också att de intresserar sig för våra andra racingformer, säger Disa Glaser, utbildningsansvarig på Svenska Bilsportförbundet.

Framåtfonden är ett initiativ från Svenska Spel och Riksidrottsförbundet som fördelar totalt 7 300 000 kronor per år. Gemensamt för alla projektidéer är att de länkar samman traditionell idrott med nya idéer och tillvägagångssätt, något som är en viktig aspekt enligt forskaren Daniel Berglind.

– En framgångsfaktor för att påverka folkhälsan positivt är att erbjuda fysisk aktivitet som inte bara innefattar de traditionella aktiviteterna vi har idag. Det gläder mig därför att många av projekten som blivit beviljade pengar har en intressant ingång som förhoppningsvis kan tilltala fler än de redan idag fysiskt aktiva, säger Daniel Berglind, PhD forskare Karolinska Institutet och jurymedlem i Framåtfonden.

Följande förbund får vid denna utbetalning dela på 3 260 000 kronor:

Svenska Budo & Kampsportsförbundet, MotoriQ, 425 000 kronor.
Vill öka barns förståelse för idrott med ett nytt, glädjefyllt koncept som fokuserar på rörelseförståelse.

Svenska Bilsportförbundet, Hela Sverige trampar, 370 000 kronor.
Vill välkomna fler personer till bilsporten genom att arrangera tillfällen att testa trampbil.  

Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet, Pigg och glad, 430 000 kronor.
Vill med tränarledda pass skapa en lekfull aktivitet som erbjuds för hela familjen, där alla kan vara med utifrån egna förutsättningar.

Svenska Simförbundet, Mer för fler, 285 000 kronor.
Vill introducera ett nytt koncept som kombinerar fem olika simidrotter, något som ska bidra till en ökad rörelseförståelse och få deltagare att testa nya grenar.

Svenska Skidförbundet, Fritids på snö, 500 000 kronor.
Vill med konceptet erbjuda aktiviteter där barn på olika sätt glider på snö och därmed inspireras till mer fysisk aktivitet.

Svenska Innebandy, Handboll och Ishockeyförbundet, Fitness-sport, 300 000 kronor.
Vill förena fitness-konceptet med lagidrott och skapa en gemensam plats för nybörjare över 12 år.

Svenska Fotbollförbundet, Fotboll fitness, 500 000 kronor.
Vill få fler målgrupper i rörelse genom att erbjuda tränarledda pass utan fokus på prestation eller resultat.

Svenska Ishockeyförbundet, Pay & Play, 450 000 kronor.
Vill organisera rekreationsishockey och skapa tillfällen för spontanaktivitet på isen.


Fakta Framåtfonden:
Framåtfonden ger varje år en möjlighet för samtliga specialidrottsförbund att söka medel för att testa idéer kring nya former av fysisk aktivitet, för att få fler i rörelse och skapa rörelseförståelse för fler. Mer info finns på https://om.svenskaspel.se/sponsring/framat-for-fler-i-rorelse/

För mer information, kontakta:
Johan Söderkvist, PR, Svenska Spel
070-24 53 116, johan.soderkvist@svenskaspel.se