Transparent hjälm – viktig del i ny kampanj om jämlikhet inom ishockeyn

26 februari kommer lagkaptenerna i SDHL-lagen bära en genomskinlig hjälm som ska symbolisera det osynliga glastaket i näringslivet och inom idrotten. Aktiviteten är en del i en större kampanj som drivs av vår samarbetspartner Svenska Spel Damhockeyligan.
–  I fjol ökade antalet flickspelare i Sverige med 30 procent men nio av tio föreningsaktiva hockeyspelare är killar och vi behöver bli betydligt bättre på att lyfta flickors perspektiv för att driva på tillväxten av flickspelare än mer. Men också för att få dem att spela längre upp i åldrarna. En del i det arbetet handlar om få fler kvinnor på ledande positioner inom hockeyn, för att skapa förebilder, bryta normer och för att ge båda könen samma möjlighet att forma idrotten och deltagandet i idrottsrörelsen, säger Angelica Lindeberg, initiativtagare och kommersiell chef på Svenska Spel Damhockeyligan.

I samband med manifestationen kallad ”Glaskrossarna” erbjuder SDHL en kostnadsfri utbildning, riktad till idrottsrörelsens valberedningar och styrelser, som handlar om vikten av mångfald och inkludering i styrelseuppsättningen ur ett affärsmässigt perspektiv.

Som huvudsponsor till SDHL står Svenska Spel bakom initiativet.

– Som Sveriges största idrottssponsor kan vi vara med och påverka och driva frågan om en mer jämlik idrott. Många styrelser och beslutsfattande organ inom idrottsklubbar och förbund är fortfarande väldigt homogena. En risk med det är att man fastnar i gamla tankesätt och normer. En bättre mix av personer med olika bakgrunder och kön leder i regel till en mer framåtlutad organisation, säger Svenska Spels hållbarhetschef Kajsa Nylander som är en av talespersonerna i kampanjen.

Kampanjen går helt i linje med svensk hockeys gemensamma satsning på dam- och flickhockeyn där svenska Ishockeyförbundet tillsammans med 22 specialdistriktsförbund, SDHL och NDHL, ställt in siktet mot 2030 där det bland annat handlar om att det ska finnas fler kvinnor i ledande positioner och fler förtroendevalda kvinnor inom hockeyrörelsen.

– Som representanter för bredd och elit har vi ett ansvar att förbättra förutsättningar för dam- och flickspelare.
För att lyckas med detta visar forskning att det behövs fler kvinnor i ledande positioner. Då är ett steg i rätt riktning kunskapshöjande insatser om betydelsen av mångfald i styrelseuppsättningen. Det är område där vi inom hockeyrörelsen behöver bli bättre och vi hoppas att så många beslutsfattare som möjligt tar tillfället i akt och anmäler sig till utbildningen som SDHL initierat, Johan Strak, generalsekreterare på Svenska Ishockeyförbundet.

– En tydlig ambition med vår satsning på svensk damhockey är att skapa bättre förutsättningar så att fler flickor börjar spela och fortsätter spela så att det på sikt även kan leva på sin hockey. Samtidigt som vi gör det är vi med och stärker elitverksamheten för att på sikt stärka det kommersiella värdet på ligan. Vi är med hela vägen från ungdom till elit, säger Kajsa Nylander.