All time high i besöksantal på Forskningsdagen

I veckan samlades över 90 personer till Svenska Spels Forskningsdag. Lokalen på Norrlandsgatan i Stockholm blev mer än fullsatt – all time high i besöksantal!

– Det är med stor glädje vi anordnar Forskningsdagen. För att ta del av vetenskapliga resultat men även för att synliggöra kunskap om forskning inom spelberoende, sa Sara Lindholm, Forskningsrådet.

Svenska Spels Forskningsråd har funnits sedan 2010, och förutom att årligen bedöma ansökningar och dela ut stipendier till forskare – anordnas Forskningsdagen. En dag för att sätta svensk forskning om spelberoende på agendan, för nätverkande och för att diskutera framtida lösningar och strategier. Forskningsrådets ordförande Sara Lindholm inledde dagen och talade om det tydliga sambandet mellan spelproblem och ohälsa. Bara 33 procent av de som upplever spelproblem tycker att de har en god hälsa. Och knappt 12 procent av problemspelarna upplever att de har en god psykisk hälsa, enligt statistik från Swelog.

– Att spela för mycket drabbar inte bara individen utan även familj och vänner. Ungefär 260 000 personer i Sverige lever med en person som har spelproblem och av dem är 76 000 barn. Alltså finns stor anledning till att forska mer, och att arbeta evidensbaserat, sa Sara Lindholm.

Svenska Spels kommunikations- och hållbarhetsdirektör Joakim Mörnefält framhöll vikten av att forskningsresultaten kommer ut i praktisk tillämpning i samhället. Att spelbolag snabbt får kunskap om de redskap som är mest effektiva när det gäller att minimera spelproblem. Han berättade även att Svenska Spel förlänger avtalet med Forskningsrådet i fyra år.

– Vårt samhällsengagemang är uppriktigt och genuint och vi har länge stöttat en lång rad svenska forskningsprojekt. Hittills har vi investerat i över 45 miljoner kronor och i dag kan jag berätta att vi kommer att investera ytterligare 30 miljoner kronor i forskning, sa Joakim Mörnefält.

Under dagen följde presentationer på temat ”Vad innebär omregleringen – sett ur ett spelberoendeperspektiv”. Anne H Berman och Olof Molander från Karolinska Institutet presenterade ett nytt instrument för identifiering av spelproblem, G-DIT. Eva Samuelsson och David Forsström, Stockholms Universitet, talade om utbud av behandling för spelproblem. Professor Ståle Pallesen delade med sig av senaste spelberoendeforskningen från Bergens Universitet, Norge.

Efter lunch fortsatte presentationerna på tema praktisk användning av forskningsresultat. Bland andra talade Johan Svensson, Stockholms Universitet, om marknadsföring av spel online. Sedan följde en paneldebatt kring frågeställningen ”Kommer en omreglerad spelmarknad att leda till ett ökat spelmissbruk?”. I panelen satt bland andra Marie Montin, länssamordnare Örebro län, Ulla Romild, Folkhälsomyndigheten och David Sundén, Lakeville. Forskningsdagen avrundades med ett trevligt eftersnack och mingel.