Svenska Spels vd: ”Förbjud alla lättmanipulerade spelobjekt”

Svenska Spel anser att Spelinspektionens förslag till matchfixningsföreskrifter saknar grundläggande åtgärder för att värna idrotten, motverka spelfusk och stärka konsumentskyddet.
– Det behövs mycket skarpare åtgärder om vi ska vinna kampen mot matchfixarna. En sådan är att förbjuda alla lättmanipulerade spelobjekt, säger Patrik Hofbauer, vd och koncernchef på Svenska Spel.

Matchfixning är vid sidan av dopning det största hotet mot idrotten. Förväntningarna på Spelinspektionens arbete med nya föreskrifter mot matchfixning har därför varit stora. Nyligen presenterade myndigheten sitt förslag, vilket enligt Svenska Spel innehåller stora luckor.

– Förslaget ger ett skenbart skydd, men kommer i praktiken att ha en mycket begränsad effekt. Vi föreslår därför en skärpning av föreskrifterna och hoppas att Spelinspektionen kommer att ta till sig våra synpunkter, säger Patrik Hofbauer.

Spelinspektionen föreslår bland annat förbud för vadhållning på påföljd av förseelse, regelbrott eller provokativt beteende, till exempel spel på gula och röda kort, vilket Svenska Spel under lång tid förespråkat. Men förslaget är enligt Svenska Spel otillräckligt då spel på hörnor och inkast föreslås vara tillåtet.

– Spel på hörnor och inkast är minst lika enkla att manipulera, så logiken i den här gränsdragningen är svår att se. Vi tycker istället att alla lättmanipulerade spelobjekt bör förbjudas, säger Patrik Hofbauer.

Spelinspektionen föreslår vidare att förbudet bara ska gälla när idrotten utövas i Sverige. Men utövas idrotten utanför landets gränser ska förbudet inte gälla. Det betyder att svenska idrottare, som man med förslaget vill skydda inom Sveriges gränser, inte omfattas av begränsningen av spelutbudet om de tävlar internationellt.

Spelinspektionen motiverar sina förslag med en rädsla för att kanaliseringen ska misslyckas, alltså att spelbolag som har valt att stå utanför det svenska licenssystemet ska erbjuda den här typen av spel till svenska konsumenter på ett sätt som skulle få licenssystemet att urholkas.

Patrik Hofbauer påpekar att kanaliseringsfrågan är väldigt viktig, men att den aldrig får vara kärnfrågan.

– Kanaliseringen kan inte ställas mot idrottens integritet, spelbranschens ansvar för säkra spel eller konsumenternas rätt att känna sig trygga i att de spel som erbjuds är säkra. Rädslan för en sjunkande kanalisering måste hanteras på annat sätt, inte genom att kompromissa med konsumentskydd och integritetsfrågor.

Idrottsrörelsen har länge förespråkat att det inte ska vara tillåtet med spel på amatöridrott, en åsikt som Svenska Spel delar. Ju högre grad av professionalitet och ju högre upp i seriesystemen idrotten utförs, desto större är möjligheten att upptäcka försök till manipulation. Men i sitt förslag till föreskrifter har Spelinspektionen inte tagit med en sådan reglering vilket de bland annat motiverar med att det skulle leda till en omfattande begränsning. Men Svenska Spel har i en tidigare skrivelse till myndigheten redovisat hur ett sådant förslag skulle kunna se ut.

– Det finns dessutom länder där en katalog av detta slag redan har tagits fram, till exempel i Frankrike. Därför är det svårt att förstå varför något liknande inte kan göras i Sverige, säger Patrik Hofbauer.

Svenska Spel föreslår följande skärpningar av föreskrifterna:

  • Det föreslagna förbudet mot spel på påföljd för förseelse (till exempel spel på utvisning) ska utökas till att omfatta alla lättmanipulerade spelobjekt.
  • Förbud mot olämpliga spelformer ska gälla för hela utbudet hos spelbolag inom det svenska licenssystemet, inte enbart idrott som utövas i Sverige.
  • Begränsa hur långt ner i seriesystemet som det är tillåtet att erbjuda vadslagning. Ju högre grad av professionellt utövad idrott, desto svårare att manipulera resultatet samtidigt som möjligheten till upptäckt ökar.
  • Spelbolag ska ha skyldighet att omgående rapportera om misstänkta händelser till myndighet – inte bara en gång om året som Spelinspektionen föreslår.

Dessutom anser Svenska Spel att Sverige omgående bör ansluta sig till Europarådets konvention mot matchfixning, den så kallade Macolinkonventionen som redan signerats av 27 länder. En övergripande princip här är att idrotten ska vara delaktig vid bedömning av vad som är lämpliga spelobjekt.

För utförligare beskrivning av de föreslagna åtgärderna, klicka här för Svenska Spels yttrande till Spelinspektionens förslag till matchfixningsföreskrifter.