”Svenska Spels största IT-projekt någonsin”

Marie Loob, tf. vd på Svenska Spel skriver om hur bolaget förbereder sig inför en ny spelmarknad. 

Nyfikna på hur Svenska Spel förbereder sig inför en ny spelmarknad, med start den 1:a januari 2019? Så här skriver Svenska Spels tf. vd Marie Loob om det intensiva arbete som pågår:

”I många avseenden så är Svenska Spel idag ett IT-bolag, där många av våra tekniska lösningar är egenutvecklade. Den konkurrensutsatta delen av Svenska Spel får på den nya spelmarknaden inte kunna dra nytta av information från koncernens övriga delar och därför kan vi inte ha gemensamma IT-system i samma utsträckning som idag. Det innebär att systemen måste separeras på ett eller annat sätt, antingen rent fysiskt eller genom behörighetsstyrning. Vår IT-chef Jörgen Olofsson har beskrivit detta som Svenska Spels största IT-projekt någonsin...” Läs hela texten här.