Svenska Spels årsstämma 2017

På Svenska Spels årsmöte omvaldes styrelsens samtliga ledamöter – och beviljades ansvarsfrihet. Ordförande Erik Strand som gjort sitt första år på posten konstaterade att vi haft ett spännande 2016.

– Vi har haft ett oerhört intensivt år och det hänger naturligtvis ihop med vår omvärld. Jag tänker förstås på spelutredningen men också många nya produkter och att vi ansökt om tillstånd för nya former av spel. Jag hoppas att kommande år blir lika framgångsrikt och spännande.

Också VD Lennar Käll betonade att konkurrensen på marknaden är intensiv.

– Det krävs mer av oss idag för att möta konkurrensen. Vi behöver göra större investeringar i bättre spelupplevelser, men också legala frågor som penningtvättslagen kräver investeringar. Samtidigt som vi satsar på att ge våra kunder ännu bättre spelupplevelser är spelansvaret viktigare än någonsin. I Rambölls undersökning förra året kunde vi se att vi hjälpt våra kunder att undvika missbruk. Men vi får heller inte glömma att de flesta klarar av att hantera sitt spelande. Det är roligt att testa sin tur eller sin skicklighet genom spel. Precis som Erik sade har vi sökt tillstånd för att kunna erbjuda nya spelupplevelser, för idag är kunderna som vill testa dessa hänvisade till utländska bolag utan tillstånd.

Lennart lyfte även att vår koppling till idrotten är mycket uppskattad hos våra kunder.

– Gräsroten är ett utmärkt exempel, men också att vi i våra sponsringsavtal med idrotten engagerar oss för att göra samhället bättre. Det gör vi genom att lyfta frågor om mångfald bland annat, som när vi under 2016 gav ut boken ”Sportsvenska för invandrare.”

Avslutningsvis konstaterade Lennart också att såväl vårt ”Nöjd Kundindex” som vår image ökar.

– Det visar att det vi gör är rätt och uppskattat, men man ska förstås komma ihåg att svaren på sådana här frågor är färskvara.