Svenska Spel vill se elflyg på Gotland

Svenska Spel är en av de största arbetsgivarna på Gotland och arbetar med hela landet som målgrupp. Vi behöver effektiva kommunikationer samtidigt som vi vill minska vår miljöpåverkan. Därför tar vi nu tillsammans med Region Gotland initiativ till ett nätverk för elflyg.


Elflyg kan i framtiden ge fossilfria kommunikationer och bidra till nya affärsmodeller, en större arbetsmarknad och en ökad inflyttning till Gotland. Nu tar Svenska Spel och Region Gotland initiativet till ett nätverk för elflyg på Gotland.

Målet med nätverket är att visa att efterfrågan finns, att omställningen behöver ske nu och att Gotland är rätt plats att satsa på. Arbetet inleddes med ett seminarium under fredagen, som samlade flera av öns aktörer inom näringsliv, offentliga och ideella organisationer.

– Svenska Spel är en av de största arbetsgivarna på Gotland och vi arbetar med hela landet som målgrupp. Det gör att vår verksamhet har ett stort behov av effektiva kommunikationer, av att kunna resa, och att samtidigt minska vår miljöpåverkan. Med elflyg finns möjligheten att göra flyget fossilfritt. Därför tar vi tillsammans med Region Gotland initiativ till detta nätverk, säger Patrik Hofbauer, VD och koncernchef på Svenska Spel.

– Gotland är sedan 2018 utsedd av regeringen att gå före i energiomställningen och Visby flygplats invigde redan 2021 laddinfrastruktur för elflygplan och ligger på så sätt långt fram i förberedelserna för att ta emot elflygplan. Nu bildar vi tillsammans med Svenska Spel ett nätverk för att visa för framtida operatörer att det finns en efterfrågan och att det är här man bör satsa, säger Peter Lindvall, regiondirektör.

Eftersom resan till Gotland går över hav minskas konkurrensen från andra trafikslag, så som tåg eller bil, gällande restider. Gotland bör därför vara väl lämpat att bli en av de första destinationerna för kommersiell elflygtrafik i Sverige.

Med elflyg avses flygplan med elmotor där strömmen kommer från batterier eller vätgas via bränsleceller. Mot slutet av innevarande decennium finns målsättningen att det ska finnas mindre elflygplan i kommersiell trafik.

För frågor kontakta:

Karin Granath, hållbarhetsspecialist, Svenska Spel
Telefon: 076-810 00 09, E-post: karin.granath@svenskaspel.se

Robert Tidblom, hållbarhetskoordinator, Svenska Spel
Telefon: 070-002 19 11, E-post: robert.tidblom@svenskaspel.se

Maja-Malin Ekelöf, strateg infrastruktur och kommunikationer, Region Gotland
Telefon: 070-447 95 98, E-post: maja-malin.ekelof@gotland.se