Svenska Spel utsedd till branschvinnare i Sustainable Brand Index

Svenska Spel har utsetts till branschvinnare i kategorin Spel & lotteri i Sustainable Brand Index 2023 (SBI), Europas största oberoende varumärkesstudie med fokus på hållbarhet. Att vara branschvinnare i SBI innebär att varumärket enligt svenska konsumenter uppfattas som det mest hållbara i branschen.

Jämfört med SBI 2022 klättrar Svenska Spel 29 placeringar och hamnar på plats 177 av 418 rankade varumärken. Det är högst placering av de åtta spelbolag som bedömts i studien.

– Det är självfallet positivt att vi uppfattas som det mest hållbara spelbolaget. Men det viktiga är inte hur hållbara vi uppfattas vara utan vad vi faktiskt gör för att utveckla och förstärka hållbarhetsarbetet i organisationen. Det är inte alltid dessa insatser får så stor uppmärksamhet, men de är inte desto mindre viktiga att genomföra, säger Kajsa Nylander, hållbarhetschef på Svenska Spel.

Branschens utmaning består
I likhet med tidigare upplagor av SBI så visar årets resultat också att utmaningarna för spelbranschen som helhet består. Spelbranschen som helhet sticker ut som en bransch där svenska konsumenter har ett lågt förtroende för hållbarhet och ansvarstagande.

– Fyra år har gått sedan spelmarknaden omreglerades i Sverige och vi fick en ny spellagstiftning och ett stärkt konsumentskydd. Trots det har inte branschens anseende förbättrats i stort. Denna utmaning är inget som ett enskilt bolag ensamt kan lösa, men att föregå med gott exempel är ett viktigt bidrag till förbättring och något vi ska fortsätta med, säger Kajsa Nylander.

Svenska Spel arbetar kontinuerligt för att förstärka och förbättra hållbarhetsarbetet och då särskilt spelansvarsarbetet. Detta görs till exempel genom åtgärder som bygger på evidensbaserad forskning och datainsamling. Svenska Spel flaggar upp förändrade spelbeteenden med berörda kunder och genomför årligen tusentals omsorgssamtal med de som uppvisar ett riskfyllt spelbeteende. Mycket fokus läggs på samhällsengagemang för att få fler människor i rörelse och stödet för såväl ungdomsidrott som elitidrott. Övriga fokusområden med tydliga hållbarhetsmål är inom jämställdhet och mångfald, miljö och klimat, hållbara inköp, samt korruption och etik.

Om Sustainable Brand Index
SBI är Europas största oberoende varumärkesstudie med fokus på hållbarhet och har genomförts årligen sedan 2011. Studien syftar till att belysa hållbarhet samt sprida och öka kunskapen inom området. Sustainable Brand Index 2023 offentliggjordes den 16 mars 2023.

Under 2023 har 80 000 respondenter intervjuats i Norden, Nederländerna och Baltikum, varav 29 000 i Sverige. Målgruppen för studien är allmänheten (konsumenter) 16-75 år. Urvalet är representativt för respektive lands befolkningssammansättning och intervjuerna genomfördes runt årsskiftet 2022/2023. I den svenska delen av studien ingick 418 varumärken verksamma inom 36 branscher.

Här finner du mer information om Svenska Spels hållbarhetsarbete.