Svenska Spel trappar upp kampen mot matchfixning

Svenska Spel har uppmanat regeringen att skriva under Europarådets konvention mot matchfixning. Det berättade produktchef Fredrik Wastenson under ett välbesökt seminarium om matchfixning i veckan.

– Jag hoppas alla vi alla står enade i att utrota matchfixning, som är ett stort hot mot såväl idrotten som spelbolagens hållbarhet, säger han.

Sverige är ett av få europeiska länder som inte har skrivit under Europarådets internationella konvention mot matchfixning. Kriminalitet inom idrotten är ett globalt problem och Sverige har tidigare fått kritik för att man inte agerat och anslutit sig, så som exempelvis Norge, Danmark, Finland och Island har gjort. Under ett seminarium om matchfixning nyligen berättade Svenska Spels produktchef Fredrik Wastenson att Svenska Spel, för cirka tre veckor sedan, skickat in en skrivelse till regeringskansliet där man uppmanar regeringen att omgående underteckna och ansluta sig till Europarådets konvention mot matchfixning.

– Det skulle ge oss möjligheter att stärka det internationella samarbetet och skydda såväl idrottsrörelsen som våra konsumenter mot internationell och organiserad kriminalitet, säger han.

Svenska Spels seminarium gästades även av en representant från Europarådet, Cassandra Fernandes, som berättade om EU-projektet KCOOS+ (Keep Crime out of Sport).

– Matchfixning går inte att bekämpa enbart inom ett land, man måste lyfta blicken arbeta tillsammans. Vi måste dela erfarenheter, information, teknik och praktiska verktyg. Det är därför vi ser att så många länder som möjligt ansluter sig. Sverige har mycket att agera på, säger hon.

Hon fick medhåll av nästa talare, Rupert Bolingbroke, som delade med sig av matchfixningsperspektivet från Asien. Han är Head of Trading på Hong Kong Jockey Club och Vice president för GLMS, Global Lottery Monitoring System, och beskrev det intensiva arbetet som pågår för att motverka illegalt spel, matchfixning och penningtvätt. Han visade exempel på 47 misstänkt fixade matcher i Kina, en marknad han anser vara den mest korrupta i Asien.

– Varför fortsätter spelbolagen att erbjuda spel på en match som har alla varningssignaler, som är uppenbart fixad? När alla bevis finns? För att bolagen har inget att förlora, lagstiftningen når inte fram. Vi måste isolera problemet och kunna kräva spelstopp på fixade matcher.

Svenska Spels Fredrik Wastenson betonade avslutningsvis återigen vikten av att agera i matchfixningsfrågan:

– Vi på Svenska Spel kommer aldrig att ge upp kampen mot matchfixning. Jag hoppas att vi alla står enade och fast beslutna i att utrota denna avart som är ett stort hot mot såväl idrotten som spelbolagens hållbarhet.

Fullsatt. Över 60 inbjudna gäster kom till Svenska Spel i Solna för att ta del av det europeiska och asiatiska perspektivet på matchfixning.

Internationellt samarbete. Rupert Bolingbroke, Hong Kong Jockey Club och Cassandra Fernandes, Europarådet, talade på Svenska Spels seminarium om matchfixning.