Svenska Spel stöttar spelberoendeforskning – projekt får dela på fem miljoner kronor

På Forskningsdagen i oktober samlas landets främsta forskare och aktörer inom spelberoende. Här presenteras även de projekt som fått bidrag från Forskningsrådet.

Svenska Spels Forskningsråd har beviljat forskningsmedel till fem nya forskningsprojekt inom spelberoende. De får dela på fem miljoner kronor.  

Det är med stor glädje vi har valt ut projekt som har potential att bidra till ökad kunskap om spelberoende, säger Sara Lindholm, ordförande Forskningsrådet.

Ett projekt ska kartlägga spelberoendet hos elitspelare i svensk ishockey, ett annat ska ta fram en ny internetbaserad behandling för spelberoende och ett tredje ska undersöka sambandet mellan trauma och spelproblem hos kvinnor. Det är tre av de fem svenska forskningsprojekt som kommer att få dela på fem miljoner kronor, beviljat från Svenska Spels oberoende Forskningsråd.

– Jag ser att Forskningsrådets långsiktiga arbete med att öka kunskapen inom området har fått genomslagskraft i samhällsdebatten, det är glädjande, säger Sara Lindholm.

Svenska Spel startade Forskningsrådet 2010 i syfte att öka kunskapen och insikten om spelproblem och hur man bäst förebygger dem. Rådet består av erfarna forskare och representanter från samhällsintressen. De har fått i uppdrag att bedöma och bevilja ansökningar om forskningsmedel utifrån vetenskaplig kvalitet och samhällelig relevans.

– På Svenska Spel strävar vi efter att erbjuda trygga spel och spelmiljöer. För att kunna utveckla vårt spelansvar är det en förutsättning att stötta forskningen. Genom Forskningsrådet vill vi öka kunskapen och insikten om spelproblem, säger Scarlett Roa, hållbarhetschef Svenska Spel.

Forskningsprojekten presenteras på Forskningsdagen, den 7 oktober.

Sara Lindholm är ordförande i Forskningsrådet, samt Med Dr på Karolinska Institutet.

Scarlett Roa är hållbarhetschef på Svenska Spel.