Svenska Spel publicerar årsredovisningen för 2023

Svenska Spels årsredovisning visar att 2023 präglades av fortsatt stor osäkerhet i omvärlden och ekonomin. För första gången sedan omregleringen 2019* minskade omsättningen på den svenska spelmarknaden. Svenska Spel levererade under dessa tuffare förutsättningar såväl nya spelupplevelser till kunderna, som en ökning av det hållbara spelandet och en stark medarbetarupplevelse.

– Svenska Spel-koncernen gjorde ett stabilt resultat 2023, Vi hade tillväxt i två av tre affärsområden och vi nådde en rörelsemarginal på 29 procent. Detta trots Casino Cosmopols omfattande utmaningar och stora omställning, säger Erik Strand, vd och koncernchef för Svenska Spel.

Läs mer i Svenska Spels årsredovisning för 2023. Rapporten finns tillgänglig på koncernens webbplats. Klicka här.

*Under pandemin minskade tillväxten tillfällig till följd av restriktioner och ett begränsat utbud av idrott.