Svenska Spel publicerar årsredovisning för 2022

Svenska Spels årsredovisning för 2022 visar att året präglades av det pågående kriget i Ukraina, en försvagning av världskonjunkturen och hög inflation. Den ekonomiska oron påverkade inte försäljningen online i någon större utsträckning. Däremot minskade spontanköpen av spel i butik när hushållen höll hårdare i plånböckerna.

– Stärkta spelansvarsåtgärder under 2022 hade en positiv effekt i form av en ökad andel sunda intäkter, men som förväntat påverkade det också våra spelintäkter negativt. Vi anpassade snabbt våra kostnader till det rådande samhällsläget och uppnådde ett bra resultat. Rörelsemarginalen uppgick till 30 procent och utdelningen till ägaren föreslås till 2 miljarder kronor, säger vd och koncernchef Patrik Hofbauer.

Läs mer i Svenska Spels årsredovisning för 2022. Rapporten finns tillgänglig på koncernens webbplats. Klicka här.