Svenska Spel meddelar resultat av tilldelningsbeslut i upphandling av mediabyrå samt SEA- och SEO-tjänster

Svenska Spel startade hösten 2016 en offentlig upphandling av mediebyråtjänster, samt tjänster avseende SEA (Search Engine Advertising) och SEO (Search Engine Optimization), då nuvarande avtal löper ut 2017. Resultatet av tilldelningsbeslutet i upphandlingen är klart och besked har idag skickats ut till samtliga anbudsgivare.

– Resultatet av Svenska Spels upphandling avseende mediebyråtjänster samt tjänster avseende SEA och SEO är nu klart. Den leverantör som tilldelas kontrakt inom anbudsområdet Mediebyråtjänster är OMD Sweden AB, och den leverantör som tilldelas kontrakt för anbudsområdet Tjänster för SEA och SEO för samtliga Svenska Spels varumärken är Iprospect AB, säger Martin Sundberg, Chef Media och Kommunikation på Svenska Spel.

Från och med idag den 31 mars inträder en tiodagars obligatorisk avtalsspärr under vilken tid Svenska Spel avvaktar med att kommentera resultatet ytterligare.

Svenska Spel lyder under LOU (Lagen om offentlig upphandling) och nuvarande avtal löper ut 2017. Samtliga anbudslämnare informerades om tilldelningsbeslut i upphandlingen den 31 mars.

För mer information kontakta:

Elisabeth Lennhede, presskontakt, tel. 070-0874749.