Svenska Spel förstärker arbetet med Public Affairs

Erika Svanström, tidigare kommunikationschef hos Sveriges Åkeriföretag, har tillträtt som rådgivare i Public Affairsfrågor hos Svenska Spel. Branschen genomgår stora förändringar, bland annat regeringens pågående spelmarknadsutredning som är oerhört viktig för att få ordning och reda, inte minst när det gäller aggressiv spelreklam. Som ett led i det arbetet förstärks kommunikationsavdelningen med ny kompetens.

– Erika kommer att ha en rådgivande roll när det gäller Public Affairs i Svenska Spels verksamhet och ska arbeta nära nyckelkompetenser i bolaget när det gäller kommande statliga utredningar och förändringarna i spelbranschen, säger Joakim Mörnefält, kommunikationsdirektör hos Svenska Spel.

Erika Svanström har lång erfarenhet från såväl lokal, regional och nationell politik. Hon har även arbetat med Public Affairs med fokus på internationell konkurrens, förändrad lagstiftning och myndighetsnära frågor kring hållbara affärer.

– Som ett statlig ägt spelbolag ska Svenska Spel vara ett föredöme för branschen. Vi vill ta det ansvaret på bred front. Där ingår att skapa ökad kunskap och kännedom om de utmaningar som branschen står inför på lång och kort sikt gentemot våra beslutsfattare, säger Joakim Mörnefält.

Uppdraget sträcker sig initialt fram till och med december 2019.