Svenska Spel förnyar samarbetet med Svenska Fotbollförbundet

Svenska Spels vd Lennart Käll och ordförande Erik Strand, Svenska Fotbollförbundets ordförande Karl-Erik Nilsson och generalsekreterare Håkan Sjöstrand.

Svenska Spel och Svenska Fotbollförbundet har ingått ett avtal om att förnya sitt nuvarande sponsringssamarbete. Avtalet som är värt 240 miljoner kronor innebär att Svenska Spel fortsätter som huvudsponsor av Svenska Fotbollförbundet till och med 2023.

Svenska Spel har haft ett samarbete och partnerskap med Svenska Fotbollförbundet sedan 1934 och varit huvudsponsor sedan 1994.

– Svenska Spel har varit med och utvecklat svensk fotboll i nära 85 år. Med det nya avtalet fortsätter vi stärka fotbollen – från ”gräsrot” till elit. Fotbollssponsringen är en viktig investering för Svenska Spel. Den bidrar till att stärka både vår image och vår affär vilket är särskilt viktigt nu när vi står inför en ny spelmarknad, säger Lennart Käll, vd på Svenska Spel.

Samarbetet ger Svenska Fotbollförbundet 40 milljoner kronor årligen till och med 2023. Pengar som gör det möjligt för Svenska Fotbollförbundet att fortsatt utveckla svensk fotboll och landslagsverksamheterna.

– Vi är mycket glada och stolta över att vårt långvariga samarbete med Svenska Spel fortsätter i oförminskad takt. Långsiktigheten i Svenska Spels engagemang för svensk fotboll har betytt oerhört mycket – att vi nu är överens om att förlänga vårt partnerskap innebär att vi skapar mycket goda förutsättningar för Svenska Fotbollförbundets verksamhet att fortsätta utvecklas, säger Håkan Sjöstrand, generalsekreterare på Svenska Fotbollförbundet.

Samarbetet mellan Svenska Spel och Svenska Fotbollförbundet bidrar till att stärka hela SvFF:s verksamhet – alltifrån landslagen till satsningar på ungdoms- och breddfotboll, integrations- och jämställdhetsinitiativet ”Alla är olika, olika är bra” och insatser för att motverka matchfixning.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Lotta Örtnäs, tf. presschef Svenska Spel, 070-660 78 27
Andreas Jansson, kommunikationschef, Svenska Fotbollförbundet, 073-830 40 40