Stabilt kvartal med stark tillväxt i mobilen för Svenska Spel

Årets första kvartal präglas av fortsatt hög tillväxt i mobilen, utökat sportutbud, ny prenumerationstjänst för Lotto, samt ett intensivt förberedelsearbete för en ny spelmarknad.

Nettospelintäkterna för det första kvartalet ökar till 2 187 MSEK (2 157), vilket är 1,4 procent högre än samma kvartal förra året. Resultatet 1 144 MSEK (1 132) innebär en ökning med en procent, och rörelsemarginalen 21,6 procent är högre än förgående år (20,8).

Försäljningen online växer med 25 procent, varav försäljning i mobilen ökar med 52 procent jämfört med samma kvartal föregående år.

Intervju med Svenska Spels vd Lennart Käll:

– Vi visar fortsatt att det går att kombinera tillväxt och samtidigt ta ett tydligt spelansvar. Kunderna responderar positivt på de nyheter vi levererar och inom spelansvar ser vi allt fler som frivilligt stänger av sig eller pausar sig från spel. Per den sista mars var cirka 21 100 kunder frivilligt avstängda från spel, säger Lennart Käll, vd och koncernchef för Svenska Spel.

Under kvartalet har Svenska Spel lanserat en prenumerationstjänst för Lotto, en app för Oddset, och utbudet inom sportspel har utökats när det gäller livespel. Till och med mars har cirka 21 000 matcher och sportevent erbjudits jämfört med 10 000 samma period föregående år.

Parallellt med den ordinarie verksamheten arbetar Svenska Spel också med anpassningen och uppdelning av organisationen för att leva upp till lagkraven på den nya spelmarknad som förväntas träda i kraft den 1 januari 2019.

– Vi står fortsatt starka som hela svenska folkets spelbolag och möter kundernas efterfrågan när det gäller spelupplevelse med ett utökat utbud och produktutveckling. Kunderna fortsätter att ge oss högt betyg i vårt nöjd-kund-index och vi har med bred marginal det högsta imagevärdet av spelbolagen. Vi ser fram emot den nya spelmarknaden, säger Lennart Käll.

Januari – mars i korthet
• Nettospelintäkterna för koncernen uppgick till 2 187 MSEK (2 157), en ökning med 1,4 %.
• Nettospelintäkterna online ökade med 25 procent, varav mobilen ökade med 52 procent jämfört med samma kvartal föregående år.
• Nettospelintäkterna för värdeautomaterna Vegas minskade med 58 MSEK, en minskning med 20 procent.
• Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 1 143 MSEK (1 133), en ökning med 0,9 %.
• Resultatet för koncernen uppgick till 1 144 MSEK (1 132), en ökning med 1,0 %.
• Rörelsemarginalen uppgick till 21,6 % (20,8).

Händelser under kvartalet
• Lansering av ny förenklad prenumerationstjänst för Lotto.
• Utrullning av nya spelterminaler till alla spelombud slutfördes under kvartalet.
• Lansering av nytt forskningsbibliotek, en samlingsplats där alla intressenter kan söka bland svensk och internationell forskning om spelansvar och spelproblem.
• Cirka 21 100 kunder var frivilligt avstängda från spel per den sista mars (föregående kvartal cirka 20 000).
• Ett omfattande arbete pågår för att anpassa koncernens verksamhet till ny spelmarknad och GDPR, vilket kommer att resultera i stora engångskostnader under året.

Här kan du läsa Delårsrapport januari – mars 2018.