Axel Lyckberg, analytiker på Playscan.

”Spelbolag har stora möjligheter att förebygga spelproblem”

Svenska Spels egenutvecklade verktyg för att upptäcka och kommunicera med problemspelare, Playscan, lockar stort intresse och används också av flera andra spelbolag, bland annat i Norge, Frankrike och Schweiz. En som har stor del i Playscans framgångssaga är analytikern Axel Lyckberg. Han är en av Sveriges främsta spelansvarsexperter och har vid ett flertal tillfällen varit talare på konferenser kring spelproblem i både Europa och Nordamerika. Nyligen tog han dessutom plats i styrelsen för stiftelsen Nordiska Sällskapet för Upplysning om Spelberoende (SNSUS). 

Spelansvar handlar bland annat om att informera om risker och stötta de som spelar att ha kontroll över sitt spelande. Därför har Svenska Spel utvecklat det digitala analysverktyget Playscan 

Axel Lyckberg är analytiker på Svenska SpelHans vardag handlar främst om att arbeta med den analys som Playscan tar fram och undersöka vilka beteenden som predicerar riskfyllt spelande och som modellen automatiskt ska leta efter. Han har ett nära samarbete med psykologer och experter på spelproblem eftersom varje beteende måste gå att förstå och förklara utifrån vad man vet från spelproblemsforskning 

– Playscan identifierar just beteenden som är förknippade med hög risk för att utveckla problem och det hjälper oss att rikta våra spelansvarsåtgärder rätt, berättar Axel. Playscan följer allt registrerat spel hos varje unik kund och ser om spelbeteendet förändras till att bli mer riskfyllt. Den som spelar får information, tips och goda råd om sitt spelande och vi får därav en segmentering där kunder delas in i olika grupper – från låg risk till moderat och hög risk att utveckla spelproblem.  

– Att utveckla spelproblem innebär att förlora kontrollen över sin förmåga att ta rationella beslut i spelsituationer. Därför är det viktigt att spelansvar är uppsökande till de grupper som ligger i riskzonen så att spel förblir det glädjeämne det ska vara. 

Tusentals självtester
Riskanalysen, som också är själva kärnan i verktyget, tas fram genom att först studera alla de tusentals självtester som görs i Playscan. Med hjälp av den datan kan verktyget lära sig mer om beteenden som kan leda till negativa konsekvenser. Det kan till exempel handla om att man regelbundet fyllt på sitt spelkonto under spelets gång, tagit spelpaus, spelat under lång tid och med höga belopp eller spelat på tider när man normalt borde sova, arbeta eller studera. 

– För att ta fram riskanalysen använder vi oss av en analysmetod som kallas för logistisk regression. Det är en vanlig metod för att analysera stora mängder data och som undersöker och letar efter olika typer av samband. Den färdiga riskanalysen förutsäger sannolikheten att en spelare upplever sig ha problem med sitt spel, förklarar Axel samtidigt som han poängterar att även om en person identifieras som en kund med hög risk för spelproblem så är det inte en diagnos om spelberoende.  

 Det är en indikation på att det finns en hög risk att man upplever problem på grund av sitt spelande. 

Spelansvar på export
Det är inte bara Svenska Spel som använder Playscan. Verktyget har exporterats och används också av Miljonlotteriet i Sverige, Norsk Tipping i Norge, La Francaise des Jeux i Frankrike och sedan nyligen även Société de la Loterie de la Suisse Romande i Schweiz. Att Playscan används på flera spelbolag ser Axel enbart som en styrka.  

– Dels kan vi dra lärdom av olika spelbolags förebyggande arbete, vad som fungerar bra och mindre bra, och dels är det en styrka när vi tar fram våra analysmodeller. Till exempel började Norsk Tipping för några år sedan erbjuda spel på nätcasino. När Svenska Spels casino lanserades visste vi alltså redan en hel del om spelets riskfyllda egenskaper och vad vi kunde förvänta oss, berättar Axel. 

Två områden
I sin förklaring hur Svenska Spel använder Playscan lyfter Axel framför allt fram två områden. Det första är förebyggande arbete och direkta åtgärder.  

 Vi har ett användargränssnitt – mina spelvanor – som kommunicerar direkt med kunden på webben, i mobilen och i Vegasautomaten. Där finns en riskskala som ger kunden en första överblick av sina spelvanor och eventuella risker med hur han eller hon spelar. Kunden kan här utforska sitt spelande genom att reflektera över hur ens spelvanor påverkar ens liv och mående, och det finns information om var man kan få hjälp om man mår dåligt över sitt spelande.  

 Svenska Spel har också en reklamspärr för kunder som visar tecken på spelproblem. Det innebär att vi inte skickar reklam som uppmuntrar spel till denna kundgrupp. 

Det andra området som Axel lyfter fram är långsiktigt arbete med analys och effektutvärderingar

 Vi följer också utveckling över tid och gör olika typer av utvärderingar. Till exempel nu när vi lanserat nätcasino är det viktigt att följa om det riskfyllda spelandet ökar eller minskar. Vi arbetar nu också med att ta fram nya koncernövergripande nyckeltal för spelansvaret – baserat på Playscans segmentering. 

Bidrar i nordiskt samarbete
Nyligen tog Axel Lyckberg som tredje svensk plats i styrelsen för Stiftelsen Nordiska Sällskapet för Upplysning och Spelberoende, SNSUS, som vartannat år arrangerar en konferens om förebyggande och behandling av spelproblem och spelberoende. Det är första gången som ett spelbolag har en representant med i sällskapets styrelse. 

– Jag känner ett stort engagemang för SNSUS och jag är hedrad över att få vara med i det viktiga arbete som de gör, säger Axel och fortsätter: 

– Jag tror att ett bra förebyggande arbete uppstår om vi jobbar tillsammans. Vi får de bästa lösningarna om vi i industrin arbetar tätt med forskare, regulatorer, behandlare och med de som har erfarenheter av spelproblem. 

Och det är något Svenska Spel också gör då bolaget varje år bidrar med totalt 7,5 miljoner kronor till spelforskning. 

– För SNSUS del hoppas jag kunna bidra med perspektiv från industrin och inifrån spelbolagen. Spelbolagen har en möjlighet att spela en avgörande skillnad i de totala insatserna som görs för att förebygga spelproblem, säger Axel Lyckberg.