Spelbolag från Norden, Frankrike och Storbritannien samarbetar kring spelutveckling

Spelbolagen Norsk Tipping, Français des Jeux, Camelot UK Lotteries, Svenska Spel, Danske Lotteri Spil and Veikkaus har tecknat samarbetsavtal om en gemensam innovationshub, CoLab, med start i december 2017. CoLab kommer inledningsvis att inrikta sig på utveckling av nummerspel för målgruppen unga vuxna.

CoLab ska vara en innovationshub med snabb och kostnadseffektiv utveckling av nya nummerspel och spelupplevelser. Koncepten kommer att testas och optimeras enligt modellen ”lean startup” i kombination med traditionell utveckling. De mest lyckade koncepten kan därefter lanseras av ett eller flera bolag på respektive marknad.

CoLab möjliggör snabbare och bredare innovation till en lägre risk. Innovationshubens kostnadseffektivitet gör att fler nya koncept kan tas fram och testas – snabbare och effektivare än vad bolagen skulle kunna åstadkomma var och en för sig. Att koncepten redan från början testas i en agil startupmiljö, bidrar till kostnadseffektiviteten och förväntas ge god långsiktig tillväxt.

Med CoLab kan de ingående bolagen ytterligare stärka kundernas spelupplevelse genom att erbjuda säkra och moderna digitala spel. Förhoppningen är att utveckla spelkoncept av hög kvalitet tack vare bolagens samlade kunskap och erfarenhet från sina respektive marknader i kombination med den kreativa miljön inom CoLab.

CoLab kommer att samarbeta med en ledande innovationsbyrå. Upphandlingen av innovationsbyrån startar omgående under ledning av Norsk Tipping.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Elin Sundberg, produktchef Nummerspel och Lotterier, Svenska Spel, telefon 0700-87 45 10
Svenska Spels presstjänst, 010-120 33 33