Spelansvaret – vilket pris är vi beredda att betala?

Välkommen till Svenska Spels seminarium om den framtida spelmarknaden. Vi lyssnar till ett samtal om hur kapitalmarknaden ser på spelbolag – och vilken roll ett utvecklat spelansvarsarbete kan spela för investeringsbesluten. Hur arbetar staten med hållbarhet i sina bolag, och när behöver den vanliga styrningen kompletteras med ett särskilt ansvar? Livesändningen startar ca 08.00 torsdag den 27 april. Du kan se den nedan eller genom att surfa hit.

Undersökning på ämnena hållbarhet och spelansvar.

  • Resultaten i denna rapport bygger på svar insamlade under perioden 7-19 april 2017.
  • Intervjuerna har genomförts med webbenkäter i Norstats webbpanel.
  • Målgruppen är samtliga svenskar i åldrarna 18-75 år.
  • Resultaten är baserade på 1013 svar.
  • Resultaten har viktats med avseende på kön och ålder, där verklig köns- och åldersfördelning hämtats från SCB.
  • 36% svarsfrekvens (1013 svar av 2782 inbjudna)

Hållbarhet & Spelansvar_Undersökning inför SvS Frukostseminarium 24 apri…