Späckat och fullsatt på Svenska Spels Almedalsseminarier

Intresset var stort då olympiamästaren Nils van der Poel diskuterade med Svenska Spels Patrik Hofbauer om vikten av idrott i utsatta områden.

Spelberoende i spartider, idrott i utsatta områden och för- och nackdelar med distansarbete. Svenska Spel bjöd på ett brett spektrum av aktuella ämnen i Almedalen under torsdagen.

Och det lockade publik. Redan klockan halv nio fick delar av auditoriet nöja sig med ståplats när morgonseminariet om spelforskning drog igång. Här tittade man närmare på om det finns en koppling mellan konjunktursvängningar och ökat riskspelande.

– Forskningsmässigt vet vi inte jättemycket om detta, förklarade Anders Håkansson, professor i beroendemedicin. Men i svåra ekonomiska tider blir förstås konsekvenserna värre för de som redan har problem.
Kajsa Nylander, hållbarhetschef på Svenska Spel, berättade att bolaget för säkerhets skull ökat antalet ”spelkollssamtal”:

– Det innebär att vi kontaktar helt nya kunder och informerar dem om hur man använder sig av våra verktyg och hur man spelar på ett tryggt sätt. Vi såg att det var något som funkade väldigt bra under pandemitiden. De här kunderna dyker sedan inte upp bland våra så kallade ”riskspelare”.

Anders Håkansson framhöll att Svenska Spels omsorgssamtal är bra exempel på åtgärder som spelbolagen behöver vidta, men efterlyste en större engagemang i andra delen av kedjan.

– När vården möter människor med psykosociala problem borde man ställa frågor kring patientens spelande för att fånga upp dem tidigare.

Det kommer nu allt mer forskning som pekar på att vissa personer har en större fallenhet för spelproblem än andra. Forskaren Anna Söderpalm Gordh berättade om en studie där man lät olika grupper av spelare spela på ett fiktivt nätcasino och sedan undersökte deras subjektiva upplevelser. Det visade sig att skilda grupper fick hela olika stimulans av exakt samma spelande.

– Vissa personer är alltså extra sårbara. Det finns någon form av ärftlighet och vi tror att det finns en viss genetisk fallenhet för risktagande.

Patrik Axelsson från Spelberoendes riksförbund berättade att de nu ser fler återfall bland personer som varit ”spelfria” länge.

– När de börjar få lite trängre utrymme i ekonomin söker de sig tillbaka till snabba ”lösningar”.

Patrik efterlyste också snabbt politiskt agerande kring två frågor:

– Är det något som provocerar mig fruktansvärt är att det 2023 fortfarande är så lätt att ta snabblån. Det har lyst rött i så många år. Dessutom är det fortfarande alldeles för lätt för en spelmissbrukare att gå över till de olicensierade spelbolagen. När vi i samtal frågar dem om de stängt av sig via Spelpaus* säger de bara, ”ja, men det spelar ju ingen roll. ”

Emma Ahlström Köster (m) från riksdagens kulturutskott berättade att en utredning kring snabblån sjösätts alldeles i dagarna.

– Vi förväntar oss en lagstiftning längre fram.

—————————————-

Dagens andra seminarium rörde resurssvaga områden och hur vi kan få fler ungdomar i dessa miljöer att börja idrotta. Men varför är det så viktigt? Patrik Hofbauer, vd och koncernchef för Svenska Spel förklarade:

– Vi ser att idrotten hjälper till att skapa en struktur för ungdomar så att de inte hamnar fel. Det skapar ett robustare samhälle. Nu behöver vi få in fler ledare som kan vara där och skapa kontinuitet, de blir otroligt viktiga förebilder.

Olympiamästaren Nils van der Poel, uppvuxen i det delvis segregerade Trollhättan, höll med:

– Idrottens främsta uppgift är just det Patrik är inne på, det är ett sätt att lära sig samarbeta med andra människor och bygga kontaktnät, vilket är väldigt viktigt i de här områdena. Och bra ledare kan hjälpa till att att få fram det bästa ur en människa.

Svenska Spel satsar årligen runt 100 miljoner kronor på svensk ungdomsidrott och har nu öronmärkt medel till en ny satsning från Svenska Fotbollförbundet, ”En bättre väg”. Projektledaren Ellinor Johansson berättade:

– Resurserna från Svenska Spel gör att vi kan anställa fotbollsutvecklare med lokal förankring i prioriterade områden. Det blir ett slags ”tränarnas tränare” som ska fungera som mentor, hitta och stötta nya och befintliga tränare, se till att de får rätt utbildning och så vidare. Vi har redan beviljat medel till 47 föreningar som satt igång arbetet i sina områden.

Ayar Shekha, ordförande i Hemgårdarnas BK och nyckelperson i satsningens referensgrupp, växte själv upp i ett socialt utsatt område och berättade om föreningslivets utmaningar:

– Föräldrarna där saknar kunskap om föreningsliv, som är något väldigt svenskt. Man känner inte till det, därför väljer man inte det. Man kan vara beredd att betala för nya mobiler till barnen men inte avgiften till en fotbollsklubb. Vi måste förklara för föräldrarna så att de förstår värdet av att barnet är med i en förening.

Och det stora värdet är enligt Ayar att barn och ungdomar i utsatta områden får fler positiva förebilder.

– Den värdegrund jag har idag kommer från föreningslivet, från ledare, från kompisarna där. Man ser upp till dem och tar efter deras värdegrund.

Svenska Spels Hållbarhetschef Kajsa Nylander var glad att projektet kommit i gång och betonade långsiktigheten.

– Det behöver pågå under lång tid för att göra skillnad. Vi sätter upp specifika projektmål och följer upp med Svenska Fotbollförbundet att de levereras. Vi möjliggör, de genomför. Men vi skulle gärna se ett större engagemang från näringslivet för den här typen av projekt.

————————————————–

Efter lunch var ämnet ett helt annat. Svenska Spel är en stor arbetsgivare, inte minst på Gotland, och erbjuder som många andra företag möjligheten att kunna jobba på distans. Men allt fler företag ser utmaningarna med att hitta en bra balans mellan kontorsarbete, distansarbete och en hybrid däremellan.

Svenska Spels HR-direktör Anna-Clara Fredriksson betonade att frågan är viktig för de flesta organisationer med tjänsteverksamhet:

– Vi är säkra på att vi vill fortsätta erbjuda flexibilitet, men det här behöver kalibreras över tid. Vi har inte sett slutstationen för det här ännu.

Detsamma menade Magnus Jacobsson (kd) från riksdagens arbetsmarknadsutskott:

– Från politikens sida vet vi nog inte var vi ska landa i de här frågorna, utan vi följer bara nyfiket vad forskningen och näringslivet kommer fram till. Men jag kan ju själv fundera över hur samtalet blir i möten där vi inte träffar varandra.

Svenska Spels styrelseordförande Erik Strand förde ett liknande resonemang, men ur ett ledarskapsperspektiv:

– Hur är man ledare för människor man nästan aldrig träffar? Hur håller man ihop en organisation där halva gänget aldrig är på plats? Det kommer att ställa väldigt stora krav på en ny typ av ledarskap.

Forskaren Linda Weinerstedt berättade att alla undersökningar och rapporter om distansarbete efter pandemin bekräftar att det skett en förändring i tankesätt:

– Stigmat kring distansarbete har försvunnit. Och i det stora hela är det samma rörelse över hela världen. Men det kan också uppstå spänningar, en känsla av orättvisa i företag där vissa kan jobba hemifrån och andra inte. Och det kan också bli att de som jobbar hemifrån glöms bort.

Svenska Google har delvis återgått till kontorsarbete, berättade Carl Wåreus, head of domestic clients, partners & agencies.

– Vi såg att det skapade en större silofiering när vi jobbade på distans, så tisdag, onsdag och torsdag är vi på plats. Det är så många saker man kan göra bättre när man jobbar tillsammans, framför allt när det handlar om strategisk och kreativ utveckling. Och vi har inte sett att det blivit färre arbetssökande bara för att vi kräver viss närvaro.

Thomas Floberg, vice vd för Microsoft i Sverige, sa att Microsoft höll fast vid full flexibilitet:

– Arbetet är inte en plats, utan något du gör. Men det är förstås en utmaning att strukturerat skapa spontanitet.

Mikael Franzén, IT-chef på Svenska Spel berättade att man utgår från vad teamen ska åstadkomma.

– Vårt statement är att vi gör jobbet där det passar bäst, sedan får varje team på egen hand avgöra hur de vill jobba. Vi fortsätter att testa och lära. Men det är helt klart att det ställer nya krav på ledarskapet.

—————————————-

Är du nyfiken på att se något av seminarierna i sin helhet? Vi lägger upp dem här under nästa vecka.

Svenska Spels styrelseordförande Erik Strand, forskaren Linda Weinerstedt och arbetsmarknadsutskottets Magnus Jacobsson (kd) diskuterade utmaningarna med distans- och hybridarbete, inte minst ur ett ledarperspektiv.

Det var fullsatt i Svenska Spels tält på Donnerska terrassen redan tidigt på morgonen, då riskspelande i oroliga ekonomiska tider diskuterades.

Ämnena engagerade. Flera diskussioner fortsatte efter att seminarierna var över.