Skateboardåkning för fler i rörelse

Visby 25 oktober 2017

Skateboardförbundets initiativ ”Hela orten rullar” ska få barn och ungdomar runt om i Sverige att börja röra på sig genom att åka skateboard. Initiativet är ett av nio som får pengar från Riksidrottsförbundets och Svenska Spels nya Framåtfond.

”Hela orten rullar” är ett initiativ från Skateboardförbundet som ska få barn och ungdomar att röra på sig genom att åka skateboard. Framåtfondens utdelning möjliggör att skateboardföreningar runt om i landet ska kunna bedriva träningspass för nyanlända och svenska ungdomar. Föreningar som vill vara en del av ”Hela orten rullar” kommer få tillgång till material och utbildning för att träna ungdomarna på ett lekfullt sätt.

Vårt mål är att sex föreningar ska börja arbeta med ”Hela orten rullar”. Förhoppningen är att ungdomarna vi når fortsätter åka skateboard och blir ambassadörer för en inkluderande skateboardkultur, säger Katharina Sterner, Generalsekreterare i Skateboardförbundet.

”Hela orten rullar” är ett av nio initiativ som får stöttning från Riksidrottsförbundets och Svenska Spels Framåtfonden. Stödet till ”Hela orten rullar” innefattar 410 100 kronor och stöttning under projektets gång.

– Skateboard är en spännande nykomling i idrottsrörelsen och ett exempel på att våra vanor och intressen förändras. Det är bra att ”Hela orten rullar” är geografiskt utspritt så att så många barn- och ungdomar som möjligt kan upptäcka glädjen av att röra på sig. Skateboard har potential att engagera och inspirera till aktivitet, säger Peter Mattsson, Chef för idrottsavdelningen på Riksidrottsförbundet.

Även Daniel Berglind, forskare på Karolinska Institutet och jurymedlem i Framåtfonden, uppmuntrar till barns rörelse. Han har i sin forskning kommit fram till att endast 30 procent av unga barn når upp till rekommendationen för fysisk aktivitet, där minst rörelse observerades under fritiden. Daniel är därför positiv till initiativ som ”Hela sverige rullar”.

­­ – I och med att barn rör sig så pass lite under fritiden är det viktigt att initiativ kan bedrivas utan att det behöver vara tävlingar eller träningar som man behöver göra vid en viss tidpunkt. När vi bedömt ansökningarna som ska få finansiering har det därför varit viktigt att aktiviteterna kan göras under avslappnade former, för att öka möjligheten till hälsofrämjande vardagsaktivitet, säger Daniel Berglind.

För mer information kontakta:
Peter Mattson, chef för idrottsavdelningen på Riksidrottsförbundet 08-69 96 060

Daniel Berglind, forskare på Karolinska Institutet och jurymedlem i Framåtfonden 070-364 47 97

Johan Söderkvist, PR, Svenska Spel 070-24 53 116

Om Framåtfonden

Framåtfonden är ett nytt initiativ. Genom Framåtfonden ger Svenska Spel och Riksidrottsförbundet varje år samtliga specialidrottsförbund en möjlighet att söka medel för att testa idéer kring nya former av fysisk aktivitet för att få fler i rörelse och skapa rörelseförståelse för fler. Förbund som beviljas pengar från fonden i år är Friidrottsförbundet, Badmintonförbundet, Roddförbundet, Kanotförbundet, Gymnastikförbundet Skateboardförbundet, Basketförbundet, Golfförbundet och Innebandyförbundet. Totalt ansökte 50 idrottsförbund om pengar ur Framåtfonden.
Mer info på rf.se