Seminarium i riksdagen om matchfixning

Seminarium mot matchfixning i riksdagen med finansmarknadsminister Niklas Wykman, Dan Korhonen från Svenska Spel och Anders Wikström från Svensk Elitfotboll.


Ett 30-tal personer deltog i ett seminarium mot matchfixning i riksdagen i april. Bland andra medverkade Dan Korhonen från Svenska Spel som en av landets främsta experter på matchfixning. Arrangör var Moderaterna i Kulturutskottet.

Dan Korhonen från Svenska Spel lyfte bland annat hur stora belopp som omsätts och vilka mönster man ska vara vaksam och agera mot inom spelbolagen. En allsvensk match omsätter cirka 162 miljoner kronor och en match i damallsvenskan cirka 20 miljoner kronor. För tre år sedan var motsvarande siffra i damallsvenskan 7 miljoner kronor. Med högre belopp ökar också riskerna för matchfixning.

Svenska Spel anser att Sverige ska skriva under Europarådets konvention mot matchfixning, att Spelinspektionen ska få ett utökat uppdrag att samla och analysera information om misstänkt matchfusk, samt att en samlad nationell kompetens hos polisen är en viktig faktor för att minska matchfixningen.

Finansmarknadsminister Niklas Wykman, med ansvar för spelfrågorna i regeringen, betonade att matchfixning är ett stort problem med många aspekter och att det kan fungera som en hörnsten i kriminella sammanhang då det är ett förhållandevis enkelt sätt att tvätta pengar. Vi ser tecken på att matchfixningen minskar i Sverige vilket är bra, men det är viktigt att vi fortsätter jobba brett med frågan.

Spelinspektionen har fått mer pengar i budgeten för att kunna utveckla sitt arbete och regeringen ser över möjligheten att ge myndigheten ett samlat ansvar. Niklas Wykman har uppfattat önskemålen om bättre verktyg när det gäller att hantera personuppgifter och han stänger inte några dörrar, men framhöll att det är en komplex fråga. Han lyfte också kopplingen mellan spelproblematik och matchfixning och avslutade med att det är bra med sammanhang där politiken träffar spelbranschen för att diskutera de här frågorna.

Anders Wikström från Svensk Elitfotboll, SEF, berättade om fyra olika delar för att motverka matchfixning: förebyggande (utbildning), samverkande (Riksidrottsförbundet, Svenska Fotbollförbundet, Svensk Elitfotboll, spelbranschen, polisen och samhället), påverkande och utredande. Det är viktigt att de goda krafterna blir flera.

Välfungerande föreningar och ett starkt regelverk inom idrotten som kan stänga av spelare som misstänkts för fusk är en viktig hörnsten i arbetet. Ibland väger det tyngre än en villkorlig dom. SEF vill se Spelinspektionen som en informationshubb som samlar in och delar kunskap. Det är avgörande med experter som finns tillgängliga och kan agera när något misstänkt har skett.