Samsyn kring ökat branschsamarbete på välbesökt webinar

På måndagsmorgonen anordnade Svenska Spel ett webinar kring forskning och kunskapsutbyte inom spelbranschen. I panelen satt Maris Catania, Head of Responsible Gambling and Research på Kindred, Axel Lyckberg, analytiker på Svenska Spel, Anders Håkansson, professor i spelberoende och Rickard Lönn, tidigare själv spelmissbrukare men nu rådgivare till Svenska Spel kring spelansvar.

Kajsa Nylander, Svenska Spels hållbarhetschef, inledde med att betona vikten av kunskapsdelning.

– Det är en del av vårt sociala ansvarstagande. På Svenska Spel försöker vi att dela med oss av vår kunskap genom bloggar, rapporter och seminarier. Spelansvar är något som är viktigt för hela branschen och samhället, därför behöver vi vara öppna med vad vi gör.

Med. Dr Sara Lindholm, ordförande i Svenska Spels oberoende forskningsråd, förklarade att det ännu finns många kunskapsluckor. 

– Stödet från Svenska Spel har gjort att vi kraftigt kunnat öka forskningen i Sverige. Men vi behöver forskningsbaserat utvärdera de verktyg som finns idag och även titta på hur vi kan få en mer verkningsfull behandling av personer med spelproblem.

Svenska Spels vd och koncernchef Patrik Hofbauer höll med.

– Forskningen ger oss den evidens vi behöver för att utveckla både våra spel och spelkollsverktyg på rätt sätt. Branschen behöver mer forskning för att bli ännu bättre på att skydda kunderna.

Paneldiskussionen visade på god samsyn mellan både branschrepresentanter och forskning kring vad som behöver göras. Axel Lyckberg, analytiker på Svenska Spel, betonade vikten av transparens och att spelbolagens lösningar inte bara möter lagkraven, utan verkligen hjälper kunderna. 

– De ska vara så bra som de vara kan. Därför jobbar vi efter klassisk forskningsmetodologi. Lösningarna testas på fokusgrupper och vi intervjuar riskspelare innan vi implementerar något. 

Maris Catania, Head of Responsible Gambling and Research på Kindred, poängterade att mätning och redovisning av riskspelande är fundamentalt för att kunna sätta interna mål.

– Vi behöver det för att kunna säga: Vi ser det här problemet. Vi har det här målet. Det är sunt att prata öppet om de här frågorna. 

Maris välkomnade universitet och forskare att hjälpa till med att förfina Kindreds modell för att identifiera riskspelare och Axel efterlyste en gemensam branschstandard för att redovisa intäkter från riskspelande. Anders Håkansson, professor i spelberoende, påtalade hur viktigt det är att forskningen får ta del av spelbolagens data.

– När vi får hjälp från spelbolagen, så kan vi titta på faktiskt beteende istället för att gå på självbedömningar. Det är så få som söker hjälp och när de väl gör det har det redan gått väldigt långt. Men med spelbolagens användardata kan vi se när man börjar utveckla ett beroende. Det hjälper oss att hitta evidensbaserade metoder, evidensbaserad behandling. 

Även elitidrottaren och före detta spelmissbrukaren Rickard Lönn pratade om vikten av att spelbolagen agerar i ett tidigt skede.

– När det gått för långt, så är vägen tillbaka väldigt lång och svår. Så spelbolagen behöver lägga sin kraft på att hejda kunden innan ett beroende har uppstått. Det är extremt viktigt.  

Många från spelbranschen följde webinaret, och på enkätfrågan om branschen borde samarbeta mer kring frågorna svarade hela 88 procent ”JA”. 

Även branschrepresentanterna på plats var glada över ökad transparens och ökat samarbete:  

– Det var ett stort steg framåt för spelbranschen när licensmarknaden kom på plats, och nu känns det som att vi är redo att ta nästa steg, kommenterade Patrik Hofbauer från Svenska Spel. 

För fem år sedan hade den här diskussionen mellan olika spelbolag inte varit möjlig. Man pratade inte om samarbete då, konstaterade Maris Catania från Kindred. 

I den alldeles nysläppta rapporten Spelforskning i fokus berättar Svenska Spel om arbetet bakom kulisserna när koncernen utvecklar sin spelkoll och ger insikter kring var den svenska spelforskningen befinner sig idag.
Svensk version
English version

Här ser du hela måndagens webinar Research and knowledge sharing in the gambling industry
(obs! webinaret hölls på engelska)

JERKER NILSSON
kommunikatör, Svenska Spel