Reklam från Svenska Spel fälls av SEEM

Spelbranschens expertgrupp för etisk marknadsföring, SEEM, har granskat nya spelreklamsärenden och fäller Svenska Spel för en tv-reklam för Lotto. Den anses förmedla intrycket av att spela och vinna på Lotto kan ge en extravagant tillvaro som inte står i proportion till vinstens storlek. SEEM friar samtidigt för radioreklam på samma tema.

– Vi tar till oss SEEM:s kritik och rättar oss efter den. Det är viktigt för oss att vår marknadsföring följer de riktlinjer och regler som finns, säger Annika Wink, avdelningschef Marknad- och Kundkommunikation på Svenska Spel.

SEEM fäller även Svenska Postkodlotteriets för en tv-reklam samt för genomförandet av ett kundevent för barnfamiljer, medan inbjudan till samma kundevent frias.

Ärendena för både Svenska Spel och Svenska Postkodlotteriet finns att läsa i sin helhet på SEEM:s hemsida.

Om SEEM
SEEM granskar marknadsföring från den reglerade spelbranschen i Sverige och består av en grupp oberoende ledamöter. Granskningen omfattar endast marknadsföring där avsändaren är medlem i Sper, Spelbranschens Riksorganisation, och SEEM fattar beslut om den anmälda marknadsföringen strider mot branschens etiska riktlinjer eller inte.