Patrik Hofbauer

Ökad konkurrens och spelansvarsinsatser påverkar intäkterna negativt

Under det tredje kvartalet stabiliseras Svenska Spel-koncernens verksamhet ytterligare efter årsskiftets stora omställning till ny spelmarknad. Svenska Spels digitala affär och kundbaser fortsätter att utvecklas positivt. Intäkterna påverkas dock av den ökade konkurrensen och insatser inom spelansvar. Det visar Svenska Spels delårsrapport januari–september 2019 som presenteras idag.

– Det är positivt att våra kundbaser och vår digitala affär fortsätter att växa. Men även om vi har stabiliserat Svenska Spels verksamhet efter förändringarna vid årsskiftet, så är resultatet ännu inte på den nivå vi eftersträvar. Vi har ett offensivt fokus framåt, bland annat genom investeringar som bidrar till stärkt kundupplevelse och datadriven kundkommunikation, men med fortsatt omtänksamhet om våra kunder, säger Patrik Hofbauer, vd och koncernchef för Svenska Spel.

Nettospelintäkterna minskar under det tredje kvartalet till 2 013 MSEK, vilket är fem procent lägre än samma kvartal förra året. Rörelsemarginalen netto på 32 procent är med anledning av den nya spelskatten avsevärt lägre än föregående år. Med justering för spelskatt uppgick den till 50 procent (55).

Affärsområde Sport & Casino – som verkar på marknaden för onlinespel och vadhållning – minskar med två procent jämfört med samma kvartal föregående år. Affärsområde Tur minskar också med två procent, medan affärsområde Casino Cosmopol & Vegas minskar med drygt 16 procent. Resultatet för Casino Cosmopol & Vegas påverkas av kundernas förflyttning från fysiskt spel till online, men även av insatser kopplade till omsorgsplikten och penningtvättslagstiftningen.

– Vi kan se att spelbranschen pressas av lägre intäkter under 2019. En del av förklaringen ligger i de förändringar som den nya spelregleringen fört med sig, framför allt det nationella avstängningsregistret Spelpaus och insättningsgränser. Det är positiva förändringar eftersom de skyddar konsumenterna och bygger en långsiktigt hållbar bransch genom sunda intäkter, säger Patrik Hofbauer.

Svenska Spels digitala affär ökar med nio procent jämfört med samma kvartal föregående år, varav försäljning i mobilen ökar med drygt 13 procent. Den digitala affären står under kvartalet för 37 procent av koncernens nettospelintäkter.

Kundbaserna fortsätter att växa. För affärsområde Tur är kundbasen åter på den nivå den var 2018 innan uppdelningen av koncernen och övergången till separata spelkonton. Kunderna återvänder också till affärsområde Sport & Casino, men där tar återhämtningen längre tid än beräknat.

På produktsidan har affärsområde Sport & Casino utökat utbudet med bland annat fler bord i livekasinot och det nya spelet Fotbollsstudion 1X2. Pokern har uppdaterats så att kunderna kan spela direkt på webben utan nedladdning av mjukvara. Erbjudandet kring sportbetting utvecklas genom samarbetet med SBTech som leverantör av ny sportbok som beräknas vara på plats under 2020.

Affärsområde Tur har bland annat lanserat en ny Trisslott med möjlighet att vinna 5 000 kronor i veckan i 65 år, och har även förenklat för kunderna att spela Lotto, Eurojackpot, Keno och Vikinglotto online med ett nytt gränssnitt. Affärsområde Casino Cosmopol & Vegas har under kvartalet fortsatt ersätta gamla Vegasautomater med nya som innehåller ett stärkt konsument-skydd. Hittills har cirka 3 100 av drygt 4 400 värdeautomater bytts ut. Casino Cosmopol i Göteborg byggs om för att bli ett av Europas bästa och modernaste.

Sammanfattning av tredje kvartalet

 • Nettospelintäkterna för koncernen uppgick till 2 013 MSEK (2 125), en minskning med 5 procent.
 • Online fortsätter att växa med 9 procent varav mobilen ökar med 13 procent.
 • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 639 MSEK (1 176), en minskning med 536 MSEK varav 377 MSEK består av spelskatt.
 • Resultatet för koncernen uppgick till 1 223 MSEK (1 176), en ökning med 48 MSEK.
 • Rörelsemarginalen (netto) uppgick till 32 procent. Med justering för spelskatt uppgick rörelsemarginalen till 50 procent (55).
 • Utrullningen av nya Vegasautomater med förstärkt spelansvar fortsätter, cirka 3 100 av totalt 4 400 har bytts ut och alla ska vara utbytta vid årets slut.
 • Uppskjuten skattefordran har redovisats med 687 MSEK per 2019-09-30 och avser skillnader mellan bokförda värden och skattemässiga värden för immateriella tillgångar.

Sammanfattning av perioden januari–september

 • Nettospelintäkterna för koncernen uppgick till 6 110 MSEK (6 394), en minskning med 4 procent.
 • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 1 692 MSEK (3 293), en minskning med 1 602 MSEK varav 1 160 MSEK består av spelskatt.
 • Resultatet för koncernen uppgick till 2 048 MSEK (3 292), en minskning med 1 244 MSEK.
 • Rörelsemarginalen (netto) uppgick till 28 procent. Med justering för spelskatt uppgick rörelsemarginalen till 47 procent (52).
 • Lansering av tjänsten Spela Tillsammans där kunderna kan köpa andelar till våra olika sportspel.
 • Eurojackpot och Vikinglotto erbjuds som prenumerationstjänst.
 • Via ombudens digitala skärmar erbjuds en självservicetjänst där kunden kan fylla i sportspelskupongerna digitalt.
 • Svenska Spel har av ägaren fått nya uppdragsmål för Casino Cosmopol och Vegas vad gäller marknadsföring och omsorgsplikt. Dessutom har bolaget fått nya ekonomiska mål.

Här kan du läsa Delårsrapport januari–september 2019.