Nytt samarbete mellan Svenska Spel och Riksidrottsförbundet för att få fler i rörelse

Stockholm 10 mars 2017

Två av tre fyraåringar i Sverige når inte upp till Världshälsoorganisationen WHO:s mål för rörlighet. Stillasittandet i alla åldrar är ett hälsoproblem för samhället. I och med samarbetet möjliggör Svenska Spel idrottens extra satsningar för att få fler i rörelse.

Totalt satsas 37 miljoner kronor per år under tre års tid och den övervägande delen fördelas till specialidrottsförbunden.

– Vi är fantastiskt glada över Svenska Spels stöd som möjliggör insatser i linje med svensk idrotts strategi mot 2025 och målet livslångt idrottande. Att det här också blir satsningar som alla våra specialidrottsförbund, liten som stor, kan få ta del av, känns mycket bra, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

En bärande del av satsningen blir en rörelsefond ur vilken specialidrottsförbunden kan söka medel för att på föreningsnivå bedriva initiativ och projekt som gör att fler kommer i rörelse. Det kan till exempel handla om att utöka prova-på-verksamheten bland föreningar för att fler barn ska få möjlighet att utveckla sin motorik, vilket är grunden för att kunna vara idrottsaktiv livet igenom. Fonden kan också stötta projekt som möjliggör samverkan mellan olika idrotter, spontanidrott och gemensam fysisk aktivitet för barn och föräldrar. Utöver fonden finns möjlighet för specialidrottsförbunden att via Riksidrottsförbundet teckna separata samarbetsavtal med Svenska Spel.

– I samhället pågår diskussionen om stillasittande. Idrotten har en nyckelroll att spela i en förändring och har redan påbörjat arbetet mot livslångt idrottande. Tillsammans med idrotten vill vi ta ansvar och bidra till att fler rör på sig, säger Erik Strand, styrelseordförande Svenska Spel.

Fakta, samarbetsavtalet Svenska Spel och Riksidrottsförbundet:
Satsningens omfattning är 37 miljoner kronor per år där merparten kommer att fördelas till specialidrottsförbund. Dels genom framåtfonden, dels genom möjligheten att via Riksidrottsförbundet teckna separata samarbetsavtal med Svenska Spel.

Svenska Spels stöd blir en möjliggörare för idrottsrörelsen i arbetet med att få fler människor i alla åldrar mer fysiskt aktiva. Målet är också att ge barn den fysiska kompetens och motorik som krävs för att kunna vara idrottsaktiva hela livet. De öronmärkta medlen i Framåtfonden uppgår till 7,3 miljoner kronor årligen av totalt 37 miljoner kronor.
För mer information:
Björn Eriksson Ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna 070-626 46 06.

För kontakt med Eriks Strand, ring Svenska Spels Presschef Andreas Jerat 070-0874694

1 svara

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Stillasittandet är ett hälsoproblem för samhället och två av tre fyraåringar i Sverige når inte upp till WHO:s mål för rörlighet, något som Svenska Spel och Riksidrottsförbundet (RF) vill ändra på i och med ett nytt samarbete. […]

Kommentering är stängd.