Svenska Spels Forskningsdag var välbesökt och deltagarna fick ta del av de senaste rönen inom forskning om spelproblem och spelansvar.

Nya insikter kring spelberoende och spelansvar på Svenska Spels forskningsdag

Obligatoriska spelansvarsinsatser är mer effektiva än frivilliga och i viss mån går det att förutsäga vilka som kommer att ha fortsatta spelproblem. Det var två av de forskningsrön som presenterades när Svenska Spels oberoende forskningsråd i måndags bjöd in till en dag om forskning inom spelberoende och spelansvar.

Forskningsdagen bjöd på ett tiotal olika presentationer om den senaste forskningen inom ett ungt – men mycket aktuellt – forskningsämne. På plats fanns representanter från forskning, politik, brukarföreningar och spelbranschen.

Obligatoriska insatser mer effektiva
I den nya spellagen som introducerades vid årsskiftet finns flera spelansvarsinsatser föreskrivna. Philip Lindner, med. Dr och leg. Psykolog vid Stockholms universitet, presenterade en studie som visar att många av dessa saknar evidens för effekt.

Studien visar också att obligatoriska insatser är mer effektiva än frivilliga och att det kan vara problematiskt när enskilda spelbolag inför effektiva spelansvarsåtgärder, då det finns en möjlig kanalisering av problemspelare till andra spelbolag som inte har samma effektiva verktyg för att upptäcka och förhindra problemspelande.

– Spelansvarsåtgärder behöver alla i branschen enas kring. Vilka ger egentligen effekt och vilka ska läggas åt sidan? Många spelbolag upplever att den personliga kontakten med individen har stor effekt. Det behöver forskningen också klargöra, sa Sara Lindholm, ordförande i Svenska Spels forskningsråd.

Mycket av det som presenterades under forskningsdagen menade Sara Lindholm pekade mot att behandlingen av problemspelare måste utgå från respektive individ.

– Individanpassad behandling, utifrån historia av risk- och friskfaktorer som man bär med sig, är framtiden.

Kan förutsäga fortsatta spelproblem
Swelogs, en av världens mest omfattande långsiktiga befolkningsstudier kring relationen mellan spel om pengar och hälsa, har genomförts av Folkhälsomyndigheten sedan 2008. Ulla Romild från Folkhälsomyndigheten presenterade de senaste resultaten.

Bland annat visar undersökningen att mer än hälften av dem som uppvisade ett problemspelande 2018 inte hade några spelproblem, eller inte spelade alls, 2015.

– I viss mån går det att förutsäga vilka som kommer att ha fortsatta spelproblem. Jag tyckte att det var tydligare än vad jag hade förväntat mig, sa Ulla Romild.

Sara Lindholm kommenterade Swelogsresultaten:

– De visar bland annat att yngre personer har en tendens att över tid röra sig mellan olika nivåer av riskbeteende medan äldre stannar på samma nivå.

– Det kan innebära att det förebyggande arbetet ska ha olika fokus i olika åldersgrupper, menade Ulla Romild.

Patrik Hofbauer, vd och koncernchef för Svenska Spel, lyfte att spelansvar och forskning kring spelberoende är två centrala frågor för Svenska Spel.

För Svenska Spel är varje individ som fastnar i ett spelmissbruk ett misslyckande. Därför ser vi ständigt över våra produkter för att göra dem säkrare och bättre. Forskningen är en avgörande del för att vi ska kunna fortsätta att förbättras, sa Patrik.

Svenska Spel inrättade forskningsrådet 2010 för att öka kunskapen och insikten om spelproblem och hur man bäst förebygger problemen. Sedan dess har forskningsrådet varje år delat ut fem miljoner kronor till forskning om spel och förebyggande åtgärder mot spelproblem, totalt över 40 miljoner kronor. 2018 beslutade Svenska Spel att tillföra ytterligare 30 miljoner kronor till forskning.

Rådet består av erfarna forskare och representanter från samhällsintressen. De bedömer inkomna ansökningar utifrån vetenskaplig kvalitet och samhällelig relevans. I sitt arbete utgår de från forskningsrådets arbetsordning.

Läs mer om forskningsrådet här.

För mer information kontakta:
Svenska Spels pressjour, telefon 010-120 33 33, pressjour@svenskaspel.se

 Svenska Spel är hela Sveriges spelbolag, med en vision om att spel ska vara till glädje för alla. Koncernen omfattar tre affärsområden: Sport & Casino med välkända varumärken som Stryktipset och Oddset, affärsområde Tur med favoriterna Triss och Lotto, samt Casino Cosmopol & Vegas med fyra internationella kasinon och Vegas värdeautomater på restauranger och bingohallar. Svenska Spel är Sveriges största idrottssponsor på både elit- och gräsrotsnivå. Koncernen har cirka 2 100 anställda, med huvudkontor i Visby. För mer information: www.svenskaspel.se