Nu stärker vi svensk ungdomsidrott med 40 miljoner!

 

Idag stärker vi svensk ungdomsidrott med 40 miljoner kronor genom Gräsroten. Totalt får 8 930 föreningar inom 74 idrotter dela på pengarna.

– Jag har spelat på elitnivå under många år men jag glömmer aldrig var jag kommer ifrån och vilken betydelse min moderförening haft för mig. Att idrottsklubbar nu runt om i landet får ett tillskott i klubbkassan genom Svenska Spels Gräsroten känns fantastiskt bra. Det gör att fler barn och unga kan komma i rörelse, säger Robin Quaison.

Totalt gjorde 686 064 av våra kunder ett aktivt eget val av föreningar som de vill stötta i Gräsroten, vilket är en ökning med sju procent jämfört med perioden för 2020. Trenden visar också att allt fler väljer mindre föreningar utanför de tre storstadslänen, vilket Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson tycker är glädjande.

– Varje krona som går till våra idrottsföreningar, inte minst nu efter pandemin, är en viktig investering för att de ska kunna fortsätta bidra till folkhälsa och gemenskap. Att Gräsroten når allt fler föreningar spritt över landet är mycket glädjande och bidrar till att skapa förutsättningar för föreningarna över hela landet, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Även ur ett folkhälsoperspektiv bidrar pengarna från Gräsroten. Att fler barn och unga kan komma i rörelse och testa på idrott har långsiktigt positiva effekter.

– Vi har forskningsunderlag som tydligt visar hur dålig kondition i ungdomsåren får negativa effekter på hälsan senare i livet. Fysisk inaktivitet är en allvarlig negativ trend som pågått under flera år och deltagande i organiserad idrott minskade kraftigt under pandemin. Därutöver är skillnaderna i fysisk aktivitet stora mellan städer och landsbygd och mellan socioekonomiska grupper. Fler åtgärder och mer stöd åt idrottsföreningar för att få fler barn och unga i rörelse är viktigt för att få till en positiv förändring. Att få ungdomar att delta i organiserad idrott påverkar konditionen positivt vilket kan ha en mätbar effekt på folkhälsan senare i livet, säger Daniel Berglind, docent vid institutionen för global folkhälsa vid Karolinska Institutet.

Det här är nionde året i rad som vi delar ut mångmiljonbelopp till ungdomsidrotten i Sverige genom Gräsroten. Räknar vi samman summan av alla utbetalningar har Svenska Spel betalat ut nästan en halv miljard kronor till ungdomsidrotten.

– Svensk ungdomsidrott har drabbats hårt av pandemin. Många föreningar har gått på sparlåga vilket bidragit till förlorade medlemmar och ökat stillasittande bland unga. Det krävs krafttag för att vända utvecklingen och självklart vill Svenska Spel som en engagerad idrottssponsor och en positiv kraft i samhället vara med och bidra. Att tillsammans med våra kunder kunna bidra med 40 miljoner kronor till ungdomsidrotten känns väldigt bra”, säger Patrik Hofbauer VD och koncernchef Svenska Spel.

Fakta Gräsroten 2021
Belopp: 40 miljoner.
Antal föreningar: 8 930.
Antal idrotter: 74.
Antal kunder som valt favoritförening: 686 064.
Topp tre idrotter som får mest: Fotboll 16 miljoner kronor, Ishockey 5,6 miljoner kronor, handboll 1,8 miljoner kronor.

Så här fördelas pengarna i år.