Nätcasinoreklam oroar professorn i spelberoende

Anders Håkansson, professor i spelberoende

För de flesta är spel ett uppskattat inslag i vardagen. Men för de som utvecklat ett beroende kan spel vara livsfarligt. Svenska Spel arbetar intensivt för att minimera riskerna med hjälp av förebyggande åtgärder.

Sedan spelmarknaden licensierades vid årsskiftet har mängden spelreklam i medier närmast exploderat. Bara i januari ökade reklamkostnaderna för samtliga licensierade spelbolag med hela 38 procent, eller 677 miljoner i kronor räknat. Och enligt företrädare för spelbolagen kommer reklamsatsningen fortsätta. Det oroar professor Anders Håkansson vid Lunds universitet.

– Det mest problematiska är att reklamen tydligt domineras av den spelform som förefaller vara mest beroendeframkallande, nämligen nätcasinon, säger Anders Håkansson som sedan 2016 är den första medicinprofessorn i Sverige som fokuserar på spelberoende.

Enligt Folkhälsoinstitutet har cirka 1,3 procent av den svenska befolkningen problem med sitt spelande eller ett spelberoende. Eftersom Svenska Spel vill att spel ska vara till glädje för alla, arbetar vi kontinuerligt med förebyggande insatser i form av utbildning, stöd och forskning. Bland annat har just Anders Håkanssons professur kring spelberoende och spelproblem gjorts möjlig genom ett initiativ finansierat av Svenska Spel.

– Traditionellt sett har spelberoende haft svårt att konkurrera om finansiering med andra beroenden som alkohol, droger och tobak. En sådan här finansiering är helt avgörande för att kunna lyfta en sådan här fråga och för att kunna driva forskningen kraftfullt, säger Anders Håkansson vars forskning aktualiseras och påverkas av den senaste tidens ökning av spelreklam.

– Just nu tittar vi på effekter av spelreklam samt hur beroendeframkallande spelen på nätcasinon är, vi jobbar med snäva deadlines för att få ut resultat så fort som möjligt. Det är inte alltid enkelt, eftersom studier tar tid. Men vi har många studier i olika faser och arbetar så snabbt som möjligt.

Att det behövs resultat snabbt visar en annan studie från 2018 gjord av Anders Håkanssons forskargrupp. De som lider av spelberoende på diagnosnivå, cirka 0,5 procent av den vuxna befolkningen i Sverige, löper 15 gånger större risk att begå självmord, kontra övrig befolkning. Resultat som blir än mer alarmerande i kombination med en brittisk studie som visar att 46 procent av de spelberoende har aktuella suicidtankar, 62 procent har haft det någon gång i livet och hela 23 procent har redan försökt ta sitt liv.

– Jag hoppas att den nya lagen bara var det första steget gällande reglering. Jag anser att olika spelformer ska ha olika regler, det finns skäl till det. Till exempel är spel hos Casino Cosmopol och spel på Vegasautomater mer beroendeframkallande, och därför har de spelformerna redan en speciell reglering vad gäller marknadsföring. Att den spelform som sticker ut som mest beroendeframkallande, nätcasinon, inte har det är bekymmersamt.

Just nätcasinon är den spelform som flest personer uppger att de har problem med när de ringer till stödlinjen. Hela 89 procent av de som söker sig till vården för spelberoende eller spelproblem nämner nätcasinon eller betting på nätet som orsak till att de söker vård.

– Inga andra spel uppfyller alla kriterier för att vara beroendeframkallande. Nätcasinon går snabbt, det finns ingen inbromsning och är lättillgängligt samt repetitivt. Det ligger helt enkelt i spelets natur att fortsätta spela, förklarar Anders Håkansson.

Det är också därför han anser att reklamen för spelformen bör regleras hårdare än spel som till exempel Stryktipset.

– Jag tror att den stora exponeringen riskerar att permanenta de med ett redan riskabelt beteende, dessutom riskerar det att bjuda in nya grupper, personer som traditionellt inte identifierar sig som spelare eller tidigare inte har gillat klassiska spelformer. Kvinnor är normalt sett underrepresenterade bland spelberoende, men när det gäller nätcasinon är det tvärt om.

Även om nätcasinon är överrepresenterat när det handlar om koppling till spelberoende tycker Anders Håkansson att även spelombud har ett ansvar att reflektera kring de spel man erbjuder i butiken.

– Jag tycker man ska känna till riskerna och vara vaksam kring beroende samt på hur man pratar kring spel. De flesta människor har ett oproblematiskt förhållande till spel, men sedan har vi en grupp som inte har det, där gäller det att vara uppmärksam.

Varningstecken!

Du befinner dig i riskzonen för spelberoende när du:

  • ständigt tänker på spel
  • jagar förluster
  • ljuger för att dölja hur mycket man spelar

För att skydda sina kunder stoppade Svenska Spel i början av april all sin nätcasinoannonsering i samtliga mediakanaler under resten av 2019. Vi ser gärna att fler spelbolag ansluter sig till ett reklamstopp för nätcasino.

Artikeln kommer från tidningen Spelnytt och är skriven av Jerker Elfström.