Missvisande statistik kring svenskarnas spelande på onlinecasino

I flera nyhetsmedier har i dagarna siffror från Spelinspektionen presenterats som sägs visa en stor ökning vad gäller svenskarnas spelande på onlinecasino. Det finns dock anledning att tro att siffrorna är missvisande. Martin Johansson, analytiker och ansvarig för omvärldsanalys på Svenska Spel, reder här ut de olika siffror som figurerat.

I nyhetsmedia har det framkommit att antalet inloggningar och registreringar på onlinespel ökat med 33 procent de senaste två veckorna. Kan det verkligen stämma?

– Knappast. Siffran 33 procent bygger tyvärr på ett antal missförstånd. Den ger inte en korrekt bild av hur många som registrerat sig och den har ingenting att göra med faktiskt spel online. Vi ser heller inte denna typ av ökning i våra egna siffror. Information från andra länder indikerar dock en ökning av onlinespelandet när människor tillbringar mer tid hemma till följd av coronarestriktioner, men förstås inte på sportspel där det knappt finns några objekt att spela på.

– Det är inte heller automatiskt negativt att folk fördriver viss tid hemma med lite spel istället för att gå på bio och eller på krogen. Däremot är det oerhört allvarligt om det osunda spelet ökar och därför följer vi förstås kunderna och spelandet extra noga nu.

Spelinspektionens siffror bygger på 17 av totalt cirka 100 bolag med svensk licens. Kan man dra några större slutsatser utifrån dessa siffror?

– Nej absolut inte. Det rör sig om 17 mindre, renodlade nätcasinobolag och det är således inte ett representativt urval. Huvudproblemet är dock det som jag nämnt tidigare, att datan inte säger någonting om faktiskt spel eller ger en pålitlig bild av antalet registreringar/inloggningar ens hos dessa bolag.

Utgör onlinespel automatiskt en större risk för problemspelande än ”fysiskt” spelande? Gäller detta alla typer av spel?

– Inte automatiskt, men det innebär ökade krav på spelkonstruktören att ta eget ansvar, då tillgängligheten och framför allt snabbheten är avgörande för spelets risknivå. Den eventuella ökningen i risk är helt beroende av vilken spelform det är som erbjuds online. Lotto och Eurojackpot online är till exempel inte förknippade med någon nämnvärd risk, då onlineversionerna är i princip identiska med sina fysiska motsvarigheter och dragning fortfarande bara sker en eller ett par gånger i veckan.

Kajsa Nylander, hållbarhetschef på Svenska Spel, presenterar i ett blogginlägg färska analyser om Svenska Spels kunders spelbeteende. ”Vi ser ett marginellt ökat intresse för spelformerna Poker, Bingo och Casino. Men även om spelen lockar nya spelare, så ser vi inte en högre snittkonsumtion av dessa spel för närvarande. Snittutgiften per kund för Poker, Bingo och Casino ligger på samma nivåer som före coronautbrottet.”, skriver hon bland annat.